Etikettarkiv: ösmo

Webbsändning av kommunfullmäktige – Nynäshamns kommun

https://nynashamn.se/service/organisationstyrning/sastyrskommunen/kommunfullmaktige/webbsandningavkommunfullmaktige.835.html

Dagordningen Nynäshamns kommunfullmäktige 2021-03-11

https://nynashamn.se/download/18.4829a209177db4e31aac1c/1614325648059/2021-03-11-kommunfullm%C3%A4ktige-dagordning.pdf

Sändning från Digitala Almedalen 2020-06-29 #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #nynpol #bopol #hgfnynas #estov1

Här kan du i efterhand se sändningen från Digitala Almedalen den 2020-06-20

Digitala Almedalen program 2020-07-01 #nynäshamn #bopol #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #estöv1 #nynpol

8:45 – 8:55 Morgonsoffan

Tema: Innovation och klimat

8:55 – 9:20 Inledningstalare 1 juli

9:20 – 9:50 Att bygga samhällen redo för förändring

9:50 – 10:05 Klimatpolitik i all ära – men vem ska göra jobbet?

10:05 – 10:20 Social hållbarhet i praktiken – Så ökar vi trivsel, stolthet och bygger ett starkt platsvarumärke

10:20 – 10:35 Construction Management – ett lönsamt alternativ för ökad konkurrens i byggbranschen

10:35 – 10:45 Mellansnack

10:45 – 11:20 Placemaking för nordiska förutsättningar – vad är nyttan och värdet med att skapa trygga och attraktiva offentliga platser?

11:20 – 11:30 Mellansnack

11:30 – 12:00 Ny modell för att beräkna bostadsbristen leder till mer träffsäkra bostadspolitiska åtgärder

12:00 – 12:35 Klimatsynda – så sätter klimatarbetet fart!

12:35 – 12:45 Sverige behöver nytt regelverk för säkrare hissar!

12:45 – 13:10 Hur kan universell utformning bidra till mer inkluderande bostäder och bostadsområden?

13:10 – 13:25 Nya Boendet: 100% Nyproduktion i alla boendeformer

13:25 – 13:50 Nya standarder på bostadsmarknaden efter coronakrisen

13:50 – 14:20 Från klimatbov till klimatbo – hur kan bostaden bli mer hållbar 2030?

14:20 – 14:30 Mellansnack

14:30 – 15:00 Nybyggnader som minskar klimatpåverkan

15:00 – 15:10 Trygghetsboende med Nyinnovativt energitänk

15:10 – 15:35 Digital innovation på bostadsmarknaden – trender och möjligheter

15:35 – 15:55 Tjänsteintegrerat Boende: Livsstilar, Hållbarhet, och Last Meter Indexering

15:55 – 16:00 Mellansnack

16:00 – 17:00 Mingel: Magiska barnarkiekter

Digitala Almedalen program 2020-06-30 #nynäshamn #bopol #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #estöv1 #nynpol

8:45 – 8:55 Morgonsoffan

Tema: Nya boendeformer

08:55-09:20 Medborgares tillgång till bostad och det delande boendets effekter på ensamhet och hälsa

09:20-09:55 Crowdfoundade hyresrätter i trästomme

09:55-10:00 Mellansnack

10:00-10:30 Civilsamhället byggaktör genom byggemenskap

10:30-10:45 Max 4 Lax

10:45-11:10 Världens ensammaste land: boendedesign för ökad samhörighet

11:10-11:20 Mellansnack

11:20-11:30 Blandade upplåtelseformer

11:30-12:00 Äldreboendets nya roll på orten

12:00-12:35 Morgondagens bostadsboom- Passionärerna!

Tema: Bostadspolitik

12:35-13:05 En ny bopolitik för Sverige – Samverkan, rättigheter och ansvar

13:05 – 13:30 Äga till varje pris

13:30 – 13:45 Ohälsosamma boendemiljöer – att bo med för höga radonvärden

13:45 – 14:15 Behovet av bostadsprojekt som utvecklar!

14:15 – 14:45 Hur länge ska unga vara maktlösa på bostadsmarknaden?

14:45 – 15:00 Scale Up Landsbygderna

15:00 – 15:15 Finansiering för fler bostäder

15:15 – 16:00 Bostadsministerpitch!

16:00 – 17:00 Mingel: Ska vi flytta ihop? Coliving och cohousing för seniorer

Svar på Harry Bouveng (M) svar om ombildningar #nynpol #nynäshamn #sorunda #ösmo #storavika #hgfnynas

Insändare: Vi avser inte ombilda hyresrätter till bostadsrätter – Nynäshamns Posten

Till att börja med vill vi tacka Harry Bouveng för ett tydligt svar och tillkännagivande att ombildningar inte är aktuella för Nynäshamnsbostäders fastigheter. Det var ett viktigt löfte eftersom att vi har fått signaler om det motsatta. Det vore också bra om detta löfte når ansvariga på Nynäshamnsbostäder eftersom att de i våras svarade Hem & Hyra att de är öppna för ombildningar ”från fall till fall”

(https://www.hemhyra.se/nyheter/bolagen-som-vill-ombilda/).

Det handlar alltså inte om ”fake news” som Harry Bouveng vill göra gällande. Vi ser fram emot att i fortsatt samarbete utveckla Nynäshamns hyresrätter och bostadsområden till de bästa och tryggaste i regionen.

Jonas Carlsson
Ordförande
Hyresgästföreningen Nynäshamn

Nynäshamns kommunfullmäktige möte via YouTube #hgfnynas #nynpol #svpol | Hyresgästföreningen Nynäshamn – @hgfnynas

Här kan du se vilka frågor som behandlats på kommunfullmäktige och vad de olika partierna sakt. På sidan finns en sökfunktion som gör det lättare att hitta.

http://www.bostadspolitiken.nu

INFORMATION OM UTFÖRSÄLJNINGEN

Vi kommer löpande lägga ut information kring de nya planerna att sälja delar av AB Nynäshamnsbostäder på www.hgfnynas.de

Hyresgästföreningen Nynäshamn

Nils Holgerssonrapporten 2013: Taxor och avgifter ökar med 3,3 procent

Priserna för el, värme, avfall och vatten har höjts med 3,3 procent det senaste året. Men skillnaden mellan kommunerna är stora. Priserna är högst i mindre kommuner och gapet till tätorterna har ökat stadigt den senaste tioårsperioden. För en vanlig trerumslägenhet i Tanum motsvarar kostnaden 2 170 kronor per månad, medan kostnaden i landets billigaste kommun Luleå är 1 260 kronor, en skillnad på drygt 70 procent. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

– Det rör sig ofta om verksamheter med bristande konkurrens där konsumenterna har liten möjlighet att påverka priserna. Kundens ställning är för svag. Särskilt alarmerande är de signaler vi får om att kostnaden för vatten och avlopp riskerar att öka radikalt i framtiden, säger Per Holm, ordförande i Nils Holgerssongruppen.Under de 18 år som Nils Holgerssonrapporten genomförts har avgifter och taxor stigit mer än konsumentprisindex. I år är den genomsnittliga höjningen 3,3 procent, samtidigt som övriga kostnader i samhället står still eller till och med sänkts. Det är kostnaden för el, vatten och avlopp (VA) som har ökat mest. Elpriset har ökat med 6 procent och VA-taxan med 3,6 procent. Även fjärrvärmepriset fortsätter att öka, det senaste året med 2,1 procent.

Att skillnaderna mellan kommunernas taxor totalt sett är så stora kan delvis förklaras av att det är dyrare att leverera vissa tjänster i mindre kommuner än i tätorter.

– De stora prisskillnaderna runt om i landet är oroväckande. Det är orimligt att kostnaden är upp till 910 kronor högre per månad beroende på vilken kommun lägenheten ligger i, säger Per Holm.

– Vi ser samtidigt att allt fler företag väljer att ta strategiska beslut om lägre taxor och avgifter för att inte hamna på listan över de som har högst avgifter. Det är trots allt glädjande att företagen diskuterar Nils Holgerssonrapporten på sina styrelsemöten och kommenterar placeringarna i sina årsredovisningar, säger Per Holm.

Kommuner med högst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet

1. Tanum  2 169 kr inkl. moms

2. Munkedal 2 158 kr inkl. moms

3. Hammarö 2 137 kr inkl. moms

4. Lessebo  2 113 kr inkl. moms

5. Aneby   2 103 kr inkl. moms

Kommuner med lägst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet

1. Luleå   1 258 kr inkl. moms

2. Skövde  1 269 kr inkl. moms

3. Borlänge   1 322 kr inkl. moms

4. Piteå  1 334 kr inkl. moms

5. Boden  1 341 kr inkl. moms

Fakta om rapporten:

I Nils Holgerssonrapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Organisationerna bakom rapporten:Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på http://www.nilsholgersson.nu/

Tankesmedja Nynäshamn

Tankesmedja Nynäshamn har ikväll den 15 oktober inbjudit till ett öppet samtal kring AB Nynäshamnsbostäders studieresa till Frankrike vilket har uppmärksammans i media.

Hyresgästföreningen Nynäshamns arbetsutskott närvarade efter inbjudan från Tankesmedja Nynäshamn vid kvällens diskussion.

Vi kan efter mötet konstatera att alla verkar vara experter på allmännyttiga bostadsbolag trodds att sortera under särskild lagstiftning.

Vidare har man synpunkter på Nynäshamnsbostäder fastman inte är dess hyresgäster. Det var inte särskilt många av Nynäshamnsbostäders hyresgäster närvarande trodds att det dem och ingen annan som betalat.

Man kan konstatera att som det står i dagens Nynäshamns Posten i en insändare ”En storm i ett vattenglas”.

Vi som dagligen rör oss bland hyresgästerna i Nynäshamnsbostäders områden inte känner igen de citat man hänvisade till från Tankesmedjan, utan ställer oss frågande till dem.

Sälj inte ut kvarteret Ribban

Nynäshamnsbostäder vill sälja ut och ombilda kommunägda hyresrätter i kvarteret Ribban i Backlura. Nyligen har man beslutat att påbörja diskussioner om en försäljning till bostadsrättsföreningen. Vi i Hyresgästföreningen Nynäshamn är kritiska till beslutet.

Kommunen har bostadsförsörjningsansvar och ska erbjuda invånarna möjlighet till olika boendeformer för alla typer av hushåll. Det ska finnas småhus och lägenheter i olika storlekar till rimlig kostnad.

I dag råder det bostadsbrist i Nynäshamns kommun. Men det är inte alla typer av bostäder som det råder brist på. Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät är det till exempel inte brist på bostadsrätter. De som vill köpa en bostadsrätt idag kan därmed göra det utan att kvarteret Ribban säljs ut. Däremot saknas det hyresrätter i kommunen. Hyresrätten är en enastående boendeform som passar i alla skeden i livet. I en hyresrätt har du möjlighet till ett bekymmersfritt boende som anpassar sig efter dig och inte tvärtom.

Med tanke på kommunens ansvar för bostadsförsörjningen är vi kritiska till att Nynäshamnsbostäder nu vill sälja ut delar av det redan bristande beståndet. Bara för att det finns en intresserad köpare, innebär det inte att kommunen måste sälja ut vårt gemensamma hyresbestånd. De kan säga nej till försäljning Kommunen måste ta sitt ansvar för bostadsförsörjningen och garantera en variation av boendeformer. Det innebär att kommunen även i framtiden måste kunna erbjuda hyresrätter till en rimlig kostnad. Om Nynäshamnsbostäder fortsätter sälja ut sina fastigheter, tror vi att det blir mycket svårt för kommunen att kunna uppfylla detta ansvar i framtiden.

Nu ställer vi frågan till politikerna i bolagsstyrelsen som har möjlighet att stoppa den här ombildningen: Vad tänker ni politiker göra åt den här situationen? Hur tänker ni se till att bostadsförsörjningen garanteras i kommunen?

Hyresgästföreningen Nynäshamn

UTTALANDE 2013-10-10

Hyresgästföreningen i Nynäshamn har inget att invända mot att Nynäshamnsbostäder har konferens.

Men champagneprovning är inte okej, tycker föreningens ordförande Jonas Carlsson.

Själva resan har hyresgästföreningen heller inte något att invända mot.

– Nej, de höll sig inom budget, det här var vad de hade begärt för personalresa, säger Jonas Carlsson.

Resan kostade totalt 260 000 kronor. Alltså ungefär 10 000 kronor per person.

– Det blir c:a 100 kronor per lägenhet kan man säga. Det är väl en sak att åka på konferens, men champagneprovning tycker jag inte är okej, säger Jonas Carlsson.