Etikettarkiv: Digitala Almedalen

Sändning från Digitala Almedalen 2020-06-29 #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #nynpol #bopol #hgfnynas #estov1

Här kan du i efterhand se sändningen från Digitala Almedalen den 2020-06-20

16:00 – 17:00 Mingel: Magiska barnarkiekter #nynäshamn #bopol #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #estöv1 #nynpol

Magiska Barnarkitekter bjuder in till ett gemensamt 12-stegsmöte för barn och stadsutvecklare som är villiga att dela med oss om vår maktlöshet inför ekocid.

Överallt i hela världen träffas vuxna i hemliga rum för att tillsammans tillfriskna genom 12-stegsmetoden från alkohol-/drog-/sex-/relations-/mat-/spel-/skuld–missbruk och även för de som är medberoende och möjliggör att missbruket fortsätter. Vi ser likheter i hur vuxna inom stadsutveckling vill ”tillfriskna” från sitt möjliggörande och medberoende av ekocid, men inte klarar det på egen hand. Vi kan vara varandras stöd i detta.

Vi tror att vuxna med makt behöver mötas för att släppa skam över hur de har möjliggjort att planeten mår så dåligt. Vi lovar att det går att ta en dag i taget mot ett yrkesutövande fritt från möjliggörande och medberoende av ekocid. Alla som deltar i mötet är anonyma och Ecocide Anonymous har ingen anknytning till någon sekt, religion, politisk rörelse, annan organisation eller institution. Ingen anmälan krävs, bara att logga in i vieokonferensen, tänk på att skyla ansiktet eller håret om du inte vill bli igenkänd. Det kan muntra upp mötet för alla om du har mask eller peruk, men det får inte ta fokus från vårt tillfrisknande och bör ej kommenteras.

Mer information kommer

Länk till minglet:

https://us02web.zoom.us/j/82397627409?pwd=OGJzL0d2cUlzU1BBZUhlTys4WmJZQT09

Meeting ID: 823 9762 7409

Password: 181894

15:35 – 15:55 Tjänsteintegrerat Boende: Livsstilar, Hållbarhet, och Last Meter Indexering #nynäshamn #bopol #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #estöv1 #nynpol

Världen har vaknat för livsstilstjänster som utförs hemma eller på kontoret. Men utvecklas fastigheter snabbt nog att hantera omvandlingen?

Utvecklingen av byggnadsförvaltning och -gestaltning för att integrera livsstilstjänster står nu på agendan för den moderna fastighetsbranschen och stadsplanering.

Frågor som fastighets- och stadslivsaktörer behöver ha svar på är många:

– hur borde man möta krav på säkerhet när tjänstevolymer ökar så snabbt?

– hur ska fastighetsägare välja och förvalta relationer med tjänsteleverantörer?

– hur ska sociala tjänster tillgodoses i tillgängliga tjänstepaket?

– hur borde tjänsteintegrerat boende bidra till stadsmiljön, hållbar konsumtion och samhällsutveckling?

– vilka verktyg t.ex. Last Meter® Index och plattform kan stödja framstegen?

– vilka är de nästa stegen för all aktorer?

John Manoochehri, arkitekt och grundare av BASE2 Data + Design, leder samtalet, i diskussion med Erik Stenberg och Christer Larsson.

15:10 – 15:35 Digital innovation på bostadsmarknaden – trender och möjligheter

Hemnet, SBAB och Homer.co delar insikter, trender och analyser på innovation inom bostadsmarknaden. En panel bestående av de tre svenska marknadsledarna inom bostadannonsering, boendeekonomi och digitalt hemägarskap diskuterar nya beteenden, teknik och verktyg. Hur förändras bostadsköparnas kravlista, riskaptit och beteende när de ska göra sitt livs största investering? Vilka digitala innovationer följer – och driver – utvecklingen för hemägare?

#proptech #fintech

15:00 – 15:10 Trygghetsboende med Nyinnovativt energitänk #nynäshamn #bopol #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #estöv1 #nynpol

I Västerås färdigställer vi 96 st trygghetsbostäder fördelat på 2 huskroppar i det attraktiva området Öster Mälarstrand. Vi ska bygga ett trygghetsboende uppfört som plusenergihus. Mälardalens Högskola har genom ett forskningsprojekt tagit fram en omräkningsfaktor där vi kan bygga ett plusenergihus med fjärrvärme istället bergvärme. Energiflödets bild kommer vara densamma oavsett uppvärmningsmetod. Vi utvärderar i detta projekt om det, ur miljösynpunkt, är bättre att använda fjärrvärme istället för bergvärme. Dessutom har vi större avsättning för egenproducerad energi. Därav ska vi på Sveafastigheter vara med och utveckla framtidens energieffektiva hus.

Det kommer vara ca 450 stycken solpaneler på taket. Utöver detta kommer vi ha andra energieffektiva lösningar för att få huset att bli plusenergihus. Byggbranschen bidrar till stor del av allt koldioxidutsläpp och detta vill vi på Sveafastigheter vara med och minska.

Vår vision är ett trivsamt och levande område. De boende kommer ha tillgång till en gård med odlingslådor och lekstockar för barnbarn som skulle vilja komma på besök eller liknande. Det finns även tillgång till sittplatser med bänkar och bord samt en grillplats och boulebana samt en schakt plan.

14:30 – 15:00 Nybyggnader som minskar klimatpåverkan #nynäshamn #bopol #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #estöv1 #nynpol

En metod för klimatkompensation som stimulerar nybyggare och renoverare att minska klimatpåverkan till minsta möjliga kostnader kommer att presenteras. Globalt sett fortsätter koldioxidhalten i atmosfären att öka. Sverige har som mål att bli klimatneutralt senast 2045. Vi har liten betydelse för den globala utvecklingen men goda förutsättningar för att bli föregångare och visa vägen. Varje ny byggnad innebär en ny klimatbelastning till följd av materialtillverkning, byggande och drift.

Denna klimatskuld måste kompenseras med mer än samma belopp för att minska Sveriges utsläpp av klimatgaser. Idén är att minska klimatpåverkan till följd av energianvändning i befintlig bebyggelse med ett belopp som är större än den nya byggnadens klimatskuld. Renoveringskostnaden delas mellan nybyggaren och renoveraren och den årliga kostnadsbesparingen delas i samma proportioner. Klimatskulden och renoveringskostnaderna skall återbetalas inom högst 10 år. Metodiken exemplifieras.

13:50 – 14:20 Från klimatbov till klimatbo – hur kan bostaden bli mer hållbar 2030? #nynäshamn #bopol #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #estöv1 #nynpol

Sverige behöver 640 000 nya bostäder fram till 2027. Men under denna period behöver vi också kraftigt reducera vår klimatpåverkan. Och vi behöver inte bara bygga bostäder på ett klimatsmart sätt, utan också bygga bostäder som uppmuntrar och förenklar för en hållbar livsstil för de som bor i dem.    
 
I detta seminarium tar vi avstamp i en undersökning som Skanska låtit göra som handlar om framtidens bostad år 2030. Närmare 80 procent uppger att man vill bo i en miljövänlig och hållbar bostad, men hur ser vi till att möjliggöra det? Vilka uppoffringar och beteendeförändringar är vi villiga att göra för klimatets skull? . Dessutom frågar vi oss vilka krav som måste ställas på politiken för att framtidens bostad ska vara ett klimatbo och inte en klimatbov.

Mer information kommer

13:25 – 13:50 Nya standarder på bostadsmarknaden efter coronakrisen #nynäshamn #bopol #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #estöv1 #nynpol

Coronakrisen har slagit mot bostadsmarknaden. Men vilken verklighet kommer vi gå ut i när samhället återgår till det mer normala? Inte samma som vi hade före Corona, i alla fall. Marknaden har hittat nya sätt att köpa, sälja och navigera mellan bostäder under krisen, som kommer fortsätta att användas. Däribland digitala hjälpmedel som förhöjt och förbättrat processer som tidigare var ineffektiva och kostsamma.

Vilka fler beteendeförändringar kan vi vänta oss stannar? Och vilka kommer tvinga oss till större förändring?

13:10 – 13:25 Nya Boendet: 100% Nyproduktion i alla boendeformer #nynäshamn #bopol #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #estöv1 #nynpol

Nya Boendet lanserades 2019 och är en digital marknadsplats 100% fokuserad på nyproducerade bostäder. En kanal mellan bostadsökande, som vittnar om hur svårt det kan vara att se marknadens hela utbud, och bostadsutvecklare som vill nå ut med sina bostäder.

Vi välkomnar alla bostadsutvecklare, oavsett boendeform och geografiskt läge, till Nya Boendet och ser styrkan i att kunna presentera utbudet efter den rådande marknaden och behovet. Rekordmånga kommer till exempel att studera de kommande åren, men hur ser utbudet av studentbostäder ut? Hur kommer intresset av co-living att bli? Och är Sverige moget för äganderätter i lägenhetsform? Det är exempel på frågeställningar vi kommer kunna följa och utvärdera.  

Nya Boendet är också en plattform som delar med sig av råd, tips, inspiration och kunskap kring nyproduktion. Vi vill höja statusen på nyproduktion och driva utvecklingen framåt genom att digitalisera och underlätta köpprocessen.

12:45 – 13:10 Hur kan universell utformning bidra till mer inkluderande bostäder och bostadsområden? #nynäshamn #bopol #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #estöv1 #nynpol

Universell utformning handlar om att utforma samhället utifrån ett mångfaldsperspektiv.
Att redan i planeringsstadiet för nya byggprojekt ta hänsyn till de varierande behov som finns hos olika användargrupper. Med universell utformning kan vi minska behovet av stigmatiserande – och kostsamma – anpassningar eller särlösningar i efterhand. Det här arbetssättet kan också ge upphov till nya, hållbara bostadslösningar i linje med Agenda 2030 och löftet om att ”ingen ska lämnas utanför”.

Seminariet arrangeras av Funktionsrätt Sverigesprojekt Rätt från början, som vill initiera samskapande processer för utveckling av bostäder och bostadsområden där alla kan bo och leva tillsammans på lika villkor.

en rapport från tidigare i år pekar Rätt från början på en segregerad bostadsmarknad och att det behövs en stor satsning på bostäder som alla har möjlighet att efterfråga  – annars riskerar allt fler stå utan ett fungerande boende.

OBS – seminariet kommer livetextas

12:35 – 12:45 Sverige behöver nytt regelverk för säkrare hissar! #nynäshamn #bopol #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #estöv1 #nynpol

Gamla hissar i bostadshus en säkerhetsrisk för barn och äldre.

Uppskattningsvis är upp till hälften av alla hissar i Sverige äldre an 40 år. Minst 26 000 hissar saknar idag skydd i korgöppningen eller har farliga dörrar och medför på så sätt allvarliga risker för olyckor. Barn och äldre är särskilt utsatta och de senaste åren har det hänt en rad uppmärksammade olyckor där framförallt barn har fått svåra klämskador. Men enligt regelverket gäller de säkerhetsregler som fanns vid tidpunkten hissen togs i bruk – även om hissen är 100 år gammal. All utveckling som skett i hisskonstruktionen de senaste årtiondena och även förbättrade lagkrav, ger enbart effekt på nya eller moderniserade hissar. Beslutet om moderniseringen av gamla hissar ligger idag helt hos fastighetsägarna som frivilligt kan förbättra säkerheten men till en ökad kostnad. Det gör att farliga hissar kommer vara kvar i bruk länge om vi inte snarast inför retroaktiva krav på skydd i korgöppningen och utbyte av farliga hissdörrar.  

12:00 – 12:35 Klimatsynda – så sätter klimatarbetet fart! #nynäshamn #bopol #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #estöv1 #nynpol

Hur får vi fler att göra mer, snabbare i klimatfrågan? Mattias Goldmann, utsedd till Mäktigast i Hållbarhetssverige och dubbad till riddare av franska regeringen för sitt klimatarbete, presenterar en mycket effektivare metodik än skuld & skam.

Utgångspunkten är de sju dödssynderna – men vi ska inte undvika dem utan systematiskt och ohämmat begå dem alla! Under 30 minuter får vi med oss konkreta exempel att använda i vår egen vardag, vare sig det är i ideell sektor, näringslivet eller politiken – eller som engagerad medborgare.

Mattias är till vardags hållbarhetschef på Sweco och har precis kommit ut med boken Klimatsynda, som ligger till grund för webinariet (https://volanteshop.com/bok/klimatsynda/).

11:30 – 12:00 Ny modell för att beräkna bostadsbristen leder till mer träffsäkra bostadspolitiska åtgärder #nynäshamn #bopol #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #estöv1 #nynpol

Vid detta seminarium berättar vi om resultatet av en ny modell för att beräkna faktiskt bostadsbehov. Resultatet från forskningsprojektet visar hur många hushåll i Uppsala som idag kan ha en osäker boendesituation på grund av att de är trångbodda, flyttar runt, bor för dyrt i förhållande till sina inkomster eller helt saknar bostad. Analyser visar också hur många av dess hushåll som skulle kunna matchas mot en bättre lämpad bostad i utbudet eller genom riktad nyproduktion. 

Uppsala kommun, Uppsalahem och Uppsala Bostadsförmedling berättar om arbetet med att tillämpa insikterna från forskningsprojektet i respektive organisation med syftet att nå mer träffsäkra bostadsförsörjnings åtgärder som ska komma människorna i Uppsala till del. Kunskap om hushållens boendesituation utgör ett viktigt underlag i kommunens bostadsförsörjningsarbete, i Uppsalahems projektplanering och innovativa boendelösningar och i Bostadsförmedlingens förmedlingsprinciper.