Kategoriarkiv: Insändar

​Vilka Kommer ha råd att bo i Nynäshamn framöver? Endast miljonärer?

Publicerad Nynäshamns Posten 

Straxt före midsommar yttrade vi oss över detaljplan för Kullsta 2. 
Efter att ha tagit del av inkomna yttranden och med häpnad läst dessa en häpnad som efter hand övergick till förskräckelse ser vi en framtid framför oss där enbart mycket ekonomiskt starka kommer ha råd att bo i Nynäshamn.

Idag kostar en nyproducerade en hyreslägenhet på två rum o kök ca. 10.000 kronor/månaden i hyra. Betänk att fastighetsägarna kräver tre gånger månadshyran i månadsinkomst, för att man ska få flytta in.

Den princip som varit fram tills nu har Nynäshamn kommun tillåtit byggnationer på max 3-4 våningar och då med affärslokaler. Vi vet och alla i branschen vet att det svårt eller näst intill omöjligt att få ekvationen att gå ihop om man bygger fastigheter under fem våningar.

Vi ser därför väldigt positivt på att Nynäshamns kommun är redo att låta uppföra ett 8 våningar högt punkthus. Ett trendbrott som skulle kunna medföra att även människor som inte är miljonärer skulle kunna har råd att bo i ett nyproducerat hyreshus.

När vi läser de inkomna synpunkterna undrar vi hur somliga vill att det skall se ut i ett framtida Nynäshamn. Strävar man efter att skapa ett nytt Saltsjöbaden?

Det finns politiska företrädare som ivrar stark för att det skall byggas maximalt 4-5 våningar. Hur tänker dom då?

Om vi och våra barn skall ha råd att bo kvar i Nynäshamn måste våra folkvalda politiker tillåta byggnationer som högre än fem våningar.  Länsstyrelsen den myndighet som har till uppgift skydda och bevaka bland annat våra kulturvärden har inga invändningar mot hus högre än fem våningar.

Bygger man på ett kostnadshämmande sätt oavsett av upplåtelseform är det stor risk att Nynäshamn i framtiden hamnar i samma prekära sits som Vaxholm. En kommun som idag har problem att få folk till samhällstjänster som till exempel skola och hemtjänst eftersom det ska utföra jobbet inte har råd att bo i den kommun där jobbet finns.

När det gäller krav på affärslokaler i samband med nyproduktion av lägenheter är det binda en kvarnsten runt halsen både på fastighetsägare och hyresgästerna.

Idag finns en hel del tomma lokaler. Lokaler vars kostnader måste betalas av fastighetsägaren som i sin tur får sina inkomster från hyresgästerna i huset.

Vi anser att lägger kommunen en extra och onödig börda på bostadshyresgästerna när kräver lokaler  till högre hyror.

Så tänk om! Bygg för framtiden! Bygg på höjden!

Hyresgästföreningen Nynäshamn

INSÄNDARE – NYNÄSHAMNS POSTEN

Stockholmsregionen växer snabbast i Europa. Av alla Europas huvudstäder beräknar man att regionens befolkning kommer att öka mest de närmaste åren. Att Nynäshamn, enligt Länsstyrelsens Bostadsmarknadsenkät, bara planerar för 75 nya hyresrätter under 2016 anser vi vara under all kritik.

Hyresgästföreningen region Stockholm arbetar för en öppen stad för alla. En stad som välkomnar alla och där alla har möjlighet till en bra bostad med rimlig hyra och möjlighet att leva ett gott liv. I centrum för vårt arbete står givetvis hyresrätter som ska ge alla nuvarande och framtida stockholmare ett tryggt boende. Idag är hela regionen hårt tyngd av bostadsbristen som slår speciellt hårt mot de unga som ska flytta hemifrån och de som vill flytta hit.

89 procent av stockholmarna uppger i Hyresgästföreningens undersökning, utförd av TNS Sifo, att hyresrätten är den boendeform som är bäst lämpad för ungdomar som ska flytta hemifrån. 84 procent anser att hyresrätten är bättre lämpad än andra boendeformer för dem som flyttar till regionen för utbildning.

Det byggs alldeles för lite hyresrätter i Nynäshamn idag. Och för vem byggs det? Vem har råd att flytta hit? Och vem kan bo kvar? För oss som vill kunna plugga, jobba och leva här behöver det byggas fler hyresrätter med rimlig hyra.

Nynäshamn kan bättre!

Jonas Carlsson
Ordförande
Hyresgästföreningen Nynäshamn
Maud Pettersson
Ansvarig – Bostadspolitiken
Hyresgästföreningen Nynäshamn

Resultatet av bostadspolitiken senaste fyra år! #Nynäshamn2014 #Flerhem #hgfnynas

image

Minskad valfrihet när kommunen säljer ut hyresrätter

Nynäshamnsbostäder vill sälja ut 83 av de 130 radhus med hyresrätt som finns i Nynäshamn. Beslutet om utförsäljningen som innebär ombildning till bostadsrätter, gör att valfriheten minskar för hyresgästerna i Nynäshamn.

Vi har alla olika behov och efterfrågar olika saker i vårt boende. Hyresrätten är en bra och trygg boendeform som passar i alla skeden i livet. Det kan vara när man som ung vill flytta hemifrån till sin första egna bostad eller när man som pensionär vill flytta från sin villa. Det kan vara när man som småbarnsförälder försöker få vardagspusslet att gå ihop utan att behöva tänka på egna renoveringar. Det kan vara när man får ett tillfälligt arbete på annan ort och behöver ett hem för en kortare tid eller när man väljer ett modernt, flexibelt och bekymmerlöst boende. Därför behövs det en blandning av lägenhetstyper i hyresrättsbeståndet. Det behövs små och stora hyresrätter och det behövs hyresrätter både i flerbostadshus och i radhus.

Nynäshamn är en expansiv kommun som växer och utvecklas. För en social och ekonomisk hållbar utveckling krävs att politikerna ser till att det finns goda bostäder till rimlig kostnad för alla invånare.

Vi anser att kommunen även i framtiden måste kunna erbjuda olika former av hyresrätter till en rimlig hyra. Därför är det olyckligt om politikerna beslutar att ombilda en majoritet av de billigare radhusen med hyresrätt som idag finns i Nynäshamns stad. Invånarna i Nynäshamn måste även fortsättningsvis ha möjlighet välja lägenhetstyp, oavsett om man äger boendet själv eller vill bo i hyresrätt.

Hyresgästföreningen Nynäshamn

Sälj inte ut kvarteret Ribban

Nynäshamnsbostäder vill sälja ut och ombilda kommunägda hyresrätter i kvarteret Ribban i Backlura. Nyligen har man beslutat att påbörja diskussioner om en försäljning till bostadsrättsföreningen. Vi i Hyresgästföreningen Nynäshamn är kritiska till beslutet.

Kommunen har bostadsförsörjningsansvar och ska erbjuda invånarna möjlighet till olika boendeformer för alla typer av hushåll. Det ska finnas småhus och lägenheter i olika storlekar till rimlig kostnad.

I dag råder det bostadsbrist i Nynäshamns kommun. Men det är inte alla typer av bostäder som det råder brist på. Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät är det till exempel inte brist på bostadsrätter. De som vill köpa en bostadsrätt idag kan därmed göra det utan att kvarteret Ribban säljs ut. Däremot saknas det hyresrätter i kommunen. Hyresrätten är en enastående boendeform som passar i alla skeden i livet. I en hyresrätt har du möjlighet till ett bekymmersfritt boende som anpassar sig efter dig och inte tvärtom.

Med tanke på kommunens ansvar för bostadsförsörjningen är vi kritiska till att Nynäshamnsbostäder nu vill sälja ut delar av det redan bristande beståndet. Bara för att det finns en intresserad köpare, innebär det inte att kommunen måste sälja ut vårt gemensamma hyresbestånd. De kan säga nej till försäljning Kommunen måste ta sitt ansvar för bostadsförsörjningen och garantera en variation av boendeformer. Det innebär att kommunen även i framtiden måste kunna erbjuda hyresrätter till en rimlig kostnad. Om Nynäshamnsbostäder fortsätter sälja ut sina fastigheter, tror vi att det blir mycket svårt för kommunen att kunna uppfylla detta ansvar i framtiden.

Nu ställer vi frågan till politikerna i bolagsstyrelsen som har möjlighet att stoppa den här ombildningen: Vad tänker ni politiker göra åt den här situationen? Hur tänker ni se till att bostadsförsörjningen garanteras i kommunen?

Hyresgästföreningen Nynäshamn