Kategoriarkiv: Hyresgästföreningens Riksförbund

Rapport: Bostadsföretagens ekonomi 2017-2021

Under 2021 ökade de allmännyttiga bostadsbolagens kostnader något mer än vad hyresintäkterna gjorde.  Men över tid har bolagens driftnetton och överskott ökat trendmässigt. Det visar en rapport över den ekonomiska utvecklingen för 41 allmännyttiga bostadsbolag under perioden 2017-2021. 34 fler ord

Rapport: Bostadsföretagens ekonomi 2017-2021

Hyresgästföreningen och jagvillhabostad.nu genomför tältaktion i protest mot bostadsbristen

Den 3 september, i nära anslutning till terminsstarten, kommer Hyresgästföreningen i region Stockholm och Jagvillhabostad.nu, genomföra en tältaktion på Norrmalmstorg. Detta för att uppmärksamma våra politiker på bostadsbristen som slår hårt mot hela samhället och inte minst mot alla de unga som vill flytta hemifrån eller är i behov av en studentbostad. 40 fler ord

Hyresgästföreningen och jagvillhabostad.nu genomför tältaktion i protest mot bostadsbristen

Stor potential för partierna att växa bland hyresgästerna enligt ny rapport #hgfnynas #nynäshamn #nynpol #ösmo #sorunda #storavika

Vad tycker väljarna om politikernas (o)förmåga att lösa problemen på bostadsmarknaden? I Hyresgästföreningens stora undersökning Hyresgästerna 2022 frågade Novus drygt 4 100 svenskar om deras syn på bland annat bostadspolitiken. Undersökningen visar att svenskarna saknar förtroende för att politikerna ska lyckas lösa bostadskrisen. Men samtidigt visar undersökningen att partierna har röster att vinna på att…

Stor potential för partierna att växa bland hyresgästerna enligt ny rapport

Så skapar vi plats för fler bostäder!

Händelse: https://facebook.com/events/s/sa-skapar-vi-plats-for-fler-bo/652915085923076/

Mark, planer och pengar – så skapar vi förutsättningar för en hållbar bostadsförsörjning

Idag lämnas kommunerna i stort sett helt åt sitt öde vad gäller bostadsbyggandet. De förväntas att själva lösa bostadsförsörjningen, utan stöd från staten. En del tar ansvar, medan andra åker snålskjuts på sina grannkommuner. Ska vi lyckas bygga bort bostadsbristen måste staten erbjuda både morot och piska för kommunerna. Bostadsbyggandet kan inte vara beroende av kommunpolitikers kortsiktiga agendor.

I mitten av februari lanserade Hyresgästföreningen åtta reformförslag för en hållbar bostadsförsörjning. Åtta markpolitiska reformer för att stimulera kommunernas bygg- och planeringstakt och råda bot på den stora bostadsbristen.
24:e februari arrangerar Hyresgästföreningen ett webbinarium för att diskutera ämnet ytterligare tillsammans med politiker och experter på området.

Deltagare
Panel:
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen
Johan Danielsson, bostadsminister (S)
Viktor Wärnick, bostadspolitisk talesperson (M)
Stefan Attefall, tidigare bostadsminister (KD) och rådgivare i bostadsfrågor

Rapportförfattare:
Julia Synnelius, utredare Hyresgästföreningen
Ragnar Bengtsson, bostadsmarknadsanalytiker, Hyresgästföreningen

Moderator:
Martin Hofverberg, chefsekonom Hyresgästföreningen

Ny rapport slår hål på myter om rörligheten på bostadsmarknaden

En ny rapport från Hyresgästföreningen slår hål på många av de myter som omger frågan om rörligheten på bostadsmarknaden. Rapporten visar bland annat att de senaste decenniernas politiska reformer knappt alls gjort någon skillnad för rörligheten. 56 fler ord

Ny rapport slår hål på myter om rörligheten på bostadsmarknaden

10. Hyresgaranti

Ja till statliga hyresgarantier

Det innebär att vi vill att den kommunala hyresgarantin ska reformeras och göras statlig , så det blir enklare för alla bostadssökande att få ett förstahandskontrakt. Även dem som har skulder eller obetalda hyror i sitt förflutna. Genom att förändra den kommunala hyresgarantin kan den användes mer och hjälpa fler.

Mer information

9. Bostadskö

Ja till förmedling efter behov såväl som efter kötid

Det innebär att vi vill att lediga hyreslägenheter även ska fördelas genom transparenta fördelningsprinciper där alla sökande behandlas lika och rättvist. Inte enbart via rak kö, som fallet är idag.

Mer information

8. Bostadsbidrag

Ja till höjda ersättningsnivåer och ökad rättssäkerhet

Det innebär att vi vill att bostadsbidraget och botsdastillägget ska vara bättre anpassat till förändringar av inflation, inkomster och boendekostnader, så att det blir lika mycket värt jämfört med de faktiska boendekostnaderna varje år. Genom att höja ersättningsnivån på bostadsbidraget och bostadstillägget, kan vi bättre säkerställa att hushåll har rätt till ersättning när de behöver. Vi vill också att det ska vara tydligare att förstå hur inkomsten påverkar rätten till bidrag, så att risken för återbetalning minimeras.

Mer information

7. Renovering

Ja till stärkt inflytande för hyresgäster vid renoveringar

Det innebär att vi vill att hyresgästen ska ha mer att säga till när fastighetsägaren vill genomföra omfattande renoveringsarbeten. En hyresgäst ska inte tvingas flytta från sitt boende, bara för att hyran blir för hög vid en renovering. En hyreshöjning ska bara kunna ske i en skälig nivå, och hyresgästen ska ha inflytande att själv bestämma nivå på renovering och hyresnivå.

Mer information

6. Miljö

Ja till statligt stöd till energieffektivisering och modernisering av bostadsbeståndet

Det innebär att vi vill gynna och påskynda omställningen till en hållbar stadsutveckling som minimerar klimatutsläppen. Detta ska beaktas i allt som görs – vid renovering, när man inför energibesparande åtgärder, produktion av byggmaterial, med mera. Mycket görs redan, men vi måste bli ännu bättre.

Mer information

5. Markpolitik

Ja till att kommuner med bostadsbrist ska planera för fler bostäder

Det innebär att vi vill ha en mark- och planpolitik som gör det tydligare för kommuner vilka bostadsbehov de måste uppfylla. Staten ska ge ekonomiska incitament till kommuner som följer en statligt beslutad plan och byggtakt, medan de som inte planerar efter behov ska bemötas med sanktioner.

Idag saknar ofta kommuner de resurser som krävs för att för att kunna bygga i den takt som behövs, eller så saknas den politiska viljan att uppfylla de behov som finns.

Mer information

4. Boskatter

Ja till rättvisa skatter och avdrag mellan ägt och hyrt boende

Det innebär att vi vill att villkoren för hur olika upplåtelseformer, det vill säga hyresrätt, eget hem och bostadsrätt – ska beskattas på ett likvärdigt sätt. Ingen upplåtelseform ska genom skeva skatteregler vara mer ekonomiskt fördelaktigt att investera i än någon annan.

Mer information

3. Bostadsfinansiering

Ja till förmånliga bygglån, bygg bort bostadsbristen

Detta innebär att vi vill utveckla det statliga investeringsstödet till ett förmånliga bygglån när bostadsföretag bygger hyresrätter. Detta för att säkerställa att hyresrätter byggs när och där behoven finns, samt till priser som är rimliga för dem som ska bo där.

Mer information