Kategoriarkiv: Hyresgästföreningen Region Stockholm

Hyresgästföreningen och jagvillhabostad.nu genomför tältaktion i protest mot bostadsbristen

Den 3 september, i nära anslutning till terminsstarten, kommer Hyresgästföreningen i region Stockholm och Jagvillhabostad.nu, genomföra en tältaktion på Norrmalmstorg. Detta för att uppmärksamma våra politiker på bostadsbristen som slår hårt mot hela samhället och inte minst mot alla de unga som vill flytta hemifrån eller är i behov av en studentbostad. 40 fler ord

Hyresgästföreningen och jagvillhabostad.nu genomför tältaktion i protest mot bostadsbristen

Så vill partierna lösa bostadskrisen i Stockholm

Våren 2022 skickade Stockholms hyresgästföreningar en enkät till Stockholm stads politiska partier om deras planer för bostadspolitiken efter valet, en kartläggning som nu finns tillgänglig. Fokus är på den politik som kommunen har inflytande över; dvs hyresnivåer, upprustning, allmännytta, stadsplanering, och det minskade antalet hyreslägenheter. 36 fler ord

Så vill partierna lösa bostadskrisen i Stockholm

Hyresgästernas val 2022 – Den bostadspolitiska konferensen

Händelse: https://facebook.com/events/s/hyresgasternas-val-2022-den-bo/354591513389315/

Välkommen till årets bostadspolitiska konferens: Hyresgästernas val 2022

Onsdag 4 maj 2022 går Hyresgästföreningens bostadskonferens Hyresgästernas val 2022 av stapeln på Kulturhuset i Stockholm. Från scen kommer vi att presentera vår stora undersökning Hyresgästerna 2022 som kartlägger svenskarnas livsvillkor, boendesituation och åsikter.

När: onsdagen den 4 maj kl. 10-16
Var: Här på Hyresgästföreningens Facebook

Program:
09.30 – Fika och registrering
10.00 – Marie Linder öppnar konferensen
10.45 – Mats Lindström, Novus, presenterar Hyresgästerna 2022 och djupdyker i partiernas väljarpotential
11.45 – Heta stolen med Ola Palmgren och gäster
12.45 – Hyresgästernas ekonomi – så många svenskar klarar inte en hyreshöjning
Hyresgästföreningen presenterar utdrag ur Hyresgästerna 2022.
Debatt mellan Johan Löfstrand, (S), och Viktor Wärnick, (M)
Karolina Skog och Stefan Attefall kommenterar.
13.40 – Trygghet och boendepreferenser – så vill svenskarna bo nu och i framtiden
Hyresgästföreningen, presenterar utdrag ur Hyresgästerna 2022.
Debatt mellan Momodou Malcolm Jallow, (V), Jakob Olofsgård, (L) samt Larry Söder, (KD)
Karolina Skog och Stefan Attefall kommenterar.
14.35 Heta stolen med Ola Palmgren och gäster
14.50 – Bostadsbrist och byggande – så vill svenskarna lösa bostadskrisen
Hyresgästföreningen, presenterar utdrag ur Hyresgästerna 2022.
Debatt mellan Emma Hult, (Mp), Roger Hedlund, (SD) och Ola Johansson, (C)
Karolina Skog och Stefan Attefall kommenterar
15.45 – Marie Linder avslutar konferensen

Moderator: Mia Odabas

Om undersökningen Hyresgästerna 2022:
Novus har, på uppdrag av Hyresgästföreningen, frågat drygt 4 100 svenskar om deras boendesituation, livsvillkor och åsikter i olika bostadspolitiska frågor. Målet med undersökningen har varit att ta fram bättre faktaunderlag än vad som funnits tidigare för att beskriva hur svenskarna bor och vad de har för åsikter om bostadspolitik. Särskilt fokus ligger på att belysa hyresgästernas verklighet och livsvillkor. Läs mer om undersökningen här: https://www.hyresgastforeningen.se/bostadsfakta/rapporter/hyresgasterna-2022/

För Hyresgästföreningen är hyresgästerna och hyresrätten som boendeform alltid i fokus!

På ledarplats i GA skriver Mats Linder den 20 januari att Hyresgästföreningen agerar på ett sätt som underminerar både hyresrätten som boendeform och den egna positionen. Detta mot bakgrund av den hyresförhandling som pågått mellan GotlandsHem och Hyresgästföreningen angående nyproduktion av nya hyresrätter i området Signallottan 2. Det är lätt att skylla på Hyresgästföreningen och…

För Hyresgästföreningen är hyresgästerna och hyresrätten som boendeform alltid i fokus!

Var ska välfärdens hjältar bo? Livesamtal på Facebook

En barnskötare i Stockholmsområdet har i genomsnitt en lön på cirka 22 500 kronor i månaden. En undersköterska i äldreomsorgen tjänar i genomsnitt ungefär 24 000 kronor i månaden. Låga löner och ofrivilligt deltidsarbete gör det svårt att uppfylla fastighetsägares och bankers inkomstkrav. Vilket ansvar har kommunerna och hur ska de lösa den här frågan?

18 januari 2022 18:00-18:45

Missa inte samtalet med Anita Mattsson, (S) kommunstyrelsens ordförande i Tyresö, Torsten Svenonius, (M) byggnadsnämndens ordförande i Solna, Zandra Michal, fackligt förtroendevald Kommunal Stockholm och Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm.

LIVE via Facebook

Lägenhetshotell – hur bostäder blir till hotellägenheter

Antalet hotellägenheter ökar och utgör en allt större del av bostadsbeståndet i Stockholm. Uthyrningen är dyrare och dessutom otryggare, både för den som bor i en hotellägenhet och för hyresgäster och andra som bor runt omkring. Hyresgäster vittnar om otrygghet, störningar, bordellverksamhet, inbrott och trakasserier. Ett lägenhetshotell är en byggnad där det finns hotellägenheter. En hotellägenhet är en lägenhet som hyrs ut under hotelliknande former, på kort eller lång tid.

Genom att granska offentlig statistik har bilden blivit tydligare. Den har dessutom förstärkts genom den enkät som Hyresgästföreningens förtroendevalda och husombud svarat på. I enkäten har vi frågat efter deras kännedom om lägenhetshotell och därigenom fått kontakt med hyresgäster som intervjuats och besökts. Med rapporten som grund kommer strategier och handlingsplaner att tas fram i ett senare skede.

Klicka här för att ta del av hela rapporten

Trygga bostadsområden ger trygga hem

I ett bra samhälle ska människor känna sig trygga i alla avseenden. Så ser det tyvärr inte ut idag. Det finns idag en otrygghet som är relaterad till bostadsbrist, trångboddhet, osäkra hyresförhållanden, kriminalitet, höga boendekostnader efter renovering och brister i närmiljön som bidrar till förslumning. 49 fler ord

Trygga bostadsområden ger trygga hem

En samhällsnyttig allmännytta

Uttalande från Hyresgästföreningen region Stockholms fullmäktigemöte 20 november, 2021.   Sedan lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (Allbolagen) trädde i kraft 2011 så märker Hyresgästföreningen region Stockholm av en allt hårdare ton från de allmännyttiga bostadsbolagen i regionen. 42 fler ord

En samhällsnyttig allmännytta

Stockholms stads hyresgästföreningar kräver svar

I samband med Stockholm stads budgetfullmäktige 17 november kommer Stockholms stads hyresgästföreningar att uppvakta Stockholms stads politiker utanför stadshuset. Hyresgästföreningen tycker att den föreslagna grönblåa budgeten saknar en hel del skrivningar som skulle bidra till ett mer tryggt och hållbart Stockholm. 32 fler ord

Stockholms stads hyresgästföreningar kräver svar

Nej till marknadshyror – ja till en trygg bostad för alla #nynäshamn #sorunda #storavika #ösmo

Uttalande från Hyresgästföreningen region Stockholms fullmäktige, 24 april, 2021

Trots en världsomfattande pandemi och den högsta arbetslösheten sedan nittiotalet kan Januariavtalets förslag om marknadshyror snart bli verklighet. Samhällsutmaningarna ökar och hushållens privatekonomi tänjs till sin spets. Men ändå ligger fortfarande förslaget om att införa marknadshyror kvar. Det är fullständigt tondövt när det behövs bostäder som vanligt folk har råd att efterfråga och en aktiv social bostadspolitik är de politiska reformer som efterfrågas.

Vi på Hyresgästföreningen märker av människors oro. Vi får många samtal från människor som undrar om de kommer kunna bo kvar i sina hem. Först ut att drabbas av en illa fungerande bostadspolitik är grupper med otrygg ställning på bostadsmarknaden, som unga, äldre, låginkomsttagare och nyanlända. Men i dag drabbas fler, som inte hittar bostad efter skilsmässan eller som flyttar till jobb och studier.

Att höja redan höga nyproduktionshyror till marknadshyror löser inte problemen på bostadsmarknaden. Förslagen slår hårt mot unga som behöver en bostad, människor som separerar, folk som behöver flytta till ny ort för jobb och äldre som behöver flytta till modernare bostäder.

Redan i dag har majoriteten av hyreshushållen inte råd med en genomsnittligt prissatt hyresrätt i nyproduktion på 60 kvm, utifrån förutsättningen att de inte borde behöva lägga mer än 40 procent av sin inkomst på boendet. Det visar statistik från SCB. Trots det måste hyrorna bli ännu högre, enligt regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Sverige behöver verkningsfulla reformer som ökar produktionen av bostäder till mer rimliga kostnader. Vad vi inte behöver är marknadshyror med ett försämrat konsumentskydd som konsekvens för landets hyresgäster.

Vi kan inte tolka detta som annat än oförståelse mot vanliga människors boendesituation och ekonomi. Därför säger Hyresgästföreningen region Stockholm nej till marknadshyror och istället ja till en politik som vill ta sig an den riktiga utmaningen på bostadsmarknaden- att lösa bostadsbristen.

Sverige behöver en bostadspolitik som möter hela landets förutsättningar och utmaningar. Vi behöver en bostadspolitik som har idéer om hur den ekonomiska ojämlikheten ska minska. Målet måste vara att alla barn ska ha rätt ska ha rätt till ett tryggt hem, utan trångboddhet och med bra lekmiljöer i närmiljön.  

Hyresgästföreningen vill se ett samlat grepp om bostadsbeskattningen, där hyrt och ägt boende ges rättvisa villkor. Vi vill också se en ny kommunal byggbonus, förmånliga statliga bygglån och förstärkta bostadsbidrag och hyresgarantier. Vi behöver en politik för fler bostäder, inte högre hyror.

Om drygt ett år är det val. Hyresgästföreningen ser fram emot en valrörelse utan extrema politiska förslag som varken folket och väljare vill ha. Vi representerar en folkrörelse med tre miljoner boende. Vi vill kunna ha kvar våra hem och vi vill att nästa generation hyresgäster får en framtid där rätten till ett hem blir verklighet. Vi hoppas på en valrörelse där tre miljoner människors trygghet inte är till salu för regeringsmakten.


Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen

Simon Safari, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm

Beatrice Eriksson, ordförande för Hyresgästföreningen Norrmalm
 

Peter Hudd, ordförande för Hyresgästföreningen Kungsholmen

Mats Clauson, ordförande för Hyresgästföreningen Östermalm

Jan Ejme, ordförande för Hyresgästföreningen Södermalm

Kicki Glasberg, ordförande för Hyresgästföreningen Bromma Ekerö

Eva Lagerwall, ordförande för Hyresgästföreningen Vällingby

Per Jansson, ordförande för Hyresgästföreningen Brännkyrka Hägersten

Ola Palmgren, ordförande för Hyresgästföreningen Skärholmen

Heljä Järvinen, ordförande för Hyresgästföreningen Järva

Katarina Kalavainen, ordförande för Hyresgästföreningen Syd-Ost

Inga-Lill Eklöf, ordförande för Hyresgästföreningen Botkyrka Salem

Pia Steen Bergholtz, ordförande för Hyresgästföreningen Haninge

Daniel Lundin, ordförande för Hyresgästföreningen Järfälla

Christian Karlsson, ordförande för Hyresgästföreningen Lidingö

Hans Törnqvist, ordförande för Hyresgästföreningen Sigtuna

Susanne Sjöblom, ordförande för Hyresgästföreningen Nacka Värmdö

Jonas Carlsson, ordförande för Hyresgästföreningen Nynäshamn

Sissel Ferm, ordförande för Hyresgästföreningen Södertälje Nykvarn

Carina Halfvards, ordförande för Hyresgästföreningen Upplands Väsby

Britt-Marie Löfdahl, ordförande för Hyresgästföreningen Solna

Susanne Edberg, ordföranden för Hyresgästföreningen Huddinge

Tina Norrström, ordförande för Hyresgästföreningen Tyresö

Tomas Axelsson, ordförande för Hyresgästföreningen Sollentuna

Anders Gustafson, ordförande för Hyresgästföreningen Sundbyberg

Vello Köks, ordförande för Hyresgästföreningen Nordost

Bengt Johansson, ordförande för Hyresgästföreningen Upplands-Bro

 

8 mars: Feministiskt initiativ och Hyresgästföreningen bjuder in till bostadssamtal

På internationella kvinnodagen bjuder Hyresgästföreningen region Stockholm och Feministiskt initiativ Stockholm in till ett samtal om en av de mest aktuella feministiska frågorna just nu: bostadssituationen för kvinnor. 41 fler ord

8 mars: Feministiskt initiativ och Hyresgästföreningen bjuder in till bostadssamtal

Förslag till hållbar bostadspolitik lanseras under trädhustävling

Under den 2 till 3 oktober går VM i trädhus av stapeln för sjätte gången. I år är Hyresgästföreningen region Stockholm medarrangör och kommer under dagarna lansera ett nytt bostadspolitiskt program för Stockholms stad. Dagarna kommer i år ha extra fokus på barn och deras perspektiv på staden och framtiden. På fem olika platser runt…

Förslag till hållbar bostadspolitik lanseras under trädhustävling

En hållbar bostadspolitik lanseras under VM i trädhus 2-3 oktober

Nu till helgen, 2-3 oktober, avgörs VM i trädhus i Stockholm för sjätte gången, på fem olika platser i staden kommer tävlande arkitekter bygga trädhusskulpturer med tanken om att de ska symbolisera en ekologisk och socialt hållbar stadsutveckling. Dagarna kommer i år ha extra fokus på barnens perspektiv på staden och framtiden. Medarrangörer i år…

En hållbar bostadspolitik lanseras under VM i trädhus 2-3 oktober

”Stoppa bostadskaoset” ger unga vuxna en röst i bostadskrisens Stockholm

Att vara ung på bostadsmarknaden i Stockholm är svårt. Var tredje ung vuxen har tappat tron på att få en egen bostad. Trots att problemet är välkänt görs för lite åt bostadsbristen, vilket leder till svåra konsekvenser för många unga vuxna. För att lyfta den ohållbara situationen startar Hyresgästföreningen region Stockholm initiativet ”Stoppa bostadskaoset” där…

”Stoppa bostadskaoset” ger unga vuxna en röst i bostadskrisens Stockholm

Fler bostäder med ökad turtäthet i kollektivtrafiken — Hyresgästföreningen region Stockholm

En kollektivtrafik med högre turtäthet skulle möjliggöra fler bostäder runt om i länet. Från Upplandsbro till Stockholm central tar det 32 minuter med SL:s pendeltåg, men tågen går bara två gånger varje timme, skulle turtätheten öka så skulle fler se möjligheter till att kunna bo och pendla lite längre sträckor till utbildning och arbete. Vilket…

via Fler bostäder med ökad turtäthet i kollektivtrafiken — Hyresgästföreningen region Stockholm

Stort gensvar i media på Ungavuxna-rapporten — Hyresgästföreningen region Stockholm

Den 21 november släppte Hyresgästföreningen rapporten ”Unga vuxnas boende i Stockholmsregionen 2019”. Rapporten har rönt stort intresse och uppmärksamhet i media. Bland annat gav Dagens Nyheter generöst med utrymme både på förstasidan och med ett helt uppslag i DN-Sthlms lördagsbilaga. Även aftonbladet.se och mitti.se uppmärksammade rapporten. Vartannat år gör Hyresgästföreningen en undersökning om hur unga…

via Stort gensvar i media på Ungavuxna-rapporten — Hyresgästföreningen region Stockholm

Kommunerna bär ansvaret för allas rätt till ett tryggt hem — Hyresgästföreningen region Stockholm – pressmeddelanden

​Hyresgästföreningen region Stockholm menar att det är avgörande för framtiden att politiker tar sitt ansvar, och att kommunerna aktivt arbetar för allas rätt till ett eget hem. Genom en väl fungerande allmännytta och en hållbar markpolitik så har kommunerna stora möjligheter att påverka situationen i sina kommuner och länet.

via Kommunerna bär ansvaret för allas rätt till ett tryggt hem — Hyresgästföreningen region Stockholm – pressmeddelanden

Pressinbjudan: Exklusiva visningar av filmen PUSH med efterföljande panelsamtal — Hyresgästföreningen region Stockholm – nyheter

​Hyresgästföreningen region Stockholm bjuder in till två medlemsvisningar av filmen PUSH och efterföljande panelsamtal.

via Pressinbjudan: Exklusiva visningar av filmen PUSH med efterföljande panelsamtal — Hyresgästföreningen region Stockholm – nyheter

Dags för allmännyttan att bli allmännyttig — Hyresgästföreningen region Stockholm – nyheter

​Inför årets hyresförhandlingar så har både Fastighetsägarna och allmännyttorna i Stockholms stad kommit med krav på vad de vill höja hyrorna med. Att Fastighetsägarna som representerar privata hyresvärdar i Stockholm vill ha 3,5 procent i höjning är inte speciellt överraskande, desto mer förvånansvärt är det när allmännyttorna begär samma höjning, alltså 3,5 procent.

via Dags för allmännyttan att bli allmännyttig — Hyresgästföreningen region Stockholm – nyheter

SR P4 – med höga nyproduktionshyror i fokus — Hyresgästföreningen region Stockholm

Idag har Sveriges radio rapporterat om de ständigt ökande hyrorna i nyproduktion. I ett fall i Södertälje lämnade till och med hyresgäster tillbaka sina lägenheter till bolaget eftersom hyrorna var för höga. Sveriges radios reporter frågar människor vid Stockholms Centralstation och samtliga intervjuade ansåg att hyrorna i nyproducerade hyresrätter är alldeles för höga och gör…

via SR P4 – med höga nyproduktionshyror i fokus — Hyresgästföreningen region Stockholm