Regeringen vill förlänga möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss där man föreslår att möjligheten till tidsbegränsade bygglov för nybyggnad av bostäder förlängs till den 1 maj 2028.

Regeringen vill förlänga möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder