4 av 10 hyresgäster skulle inte ha råd att bo kvar efter en omfattande renovering #hemhyra

Enligt en ny undersökning från Novus på uppdrag av Hyresgästföreningen skulle 37 procent av Sveriges hyresgäster inte klara av en hyreshöjning på 3000 kronor i månaden, något som inte är ovanligt i samband med upprustning av hyresfastigheter. 56 fler ord

4 av 10 hyresgäster skulle inte ha råd att bo kvar efter en omfattande renovering