C och V vill ha tillbaka allmännyttan i Vaxholm – frågan om hur splittrar

I sex av länets kommuner finns inget allmännyttigt bostadsbolag men i några bubblar frågan om att återinföra allmännyttan. Vaxholm är en av dem. Vad ett allmännyttigt bostadsbolag ska göra råder det delade meningar om.

C och V vill ha tillbaka allmännyttan i Vaxholm – frågan om hur splittrar