Forum – Idag 09:00

09:00: Folk och Försvars rikskonferens 2022 inleds. Välkomstord av Göran Arrius, ordförande Folk och Försvar, Maud Holma von Heijne, generalsekreterare Folk och Försvar och Eva Hamilton, moderator Rikskonferensen.09:10: Sverige i världen – säkerhetspolitisk inriktning: Försvarsminister Peter Hultqvist (S). 470 fler ord

Forum – Idag 09:00