Danske Bank om EU:s tuffare klimatplan – ”Viktigt att fastighetsbranschen ställer krav”

Förra veckan presenterade EU-kommissionen klimatplanen för hur länderna ska genomföra de beslutade utsläppsminskningarna. Nu manar Danske Bank fastighetsägarna att ställa tydliga krav på regeringen för att nå de ambitiösa klimatmålen.

Danske Bank om EU:s tuffare klimatplan – ”Viktigt att fastighetsbranschen ställer krav”