9:50 – 10:05 Klimatpolitik i all ära – men vem ska göra jobbet? #nynäshamn #bopol #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #estöv1 #nynpol

Sveriges nationella mål är att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll år 2045. För att nå dit krävs stora insatser för ökad energieffektivisering, elektrifiering och digitalisering. Politikern är väl medveten om detta, det instiftas klimatsmarta strategier och finansiella smörjmedel. Det är bra, men man glömmer vem det är som ska utföra själva jobbet.

Klimatomställningen är möjlig att genomföra – det hänger dock på att yrkesskickliga installatörer kan planera, projektleda och utföra jobbet. Det krävs rätt kompetens för att installera smart teknik som gör värme, vatten, el och ventilation energieffektivt i samspel med energinätens kapacitet. Det krävs många installatörer för att installera den mängd av alla nya laddstationer och solpaneler som behövs för att Sverige ska klara klimatmålen.

Installatörsföretagen har tagit fram en rapport som sätter fingret på just det – branschens akuta kompetensbrist får direkta klimateffekter. Installatörer är nödvändiga för att åstadkomma den energi- och klimattransformation som Sverige och världen måste genomföra. Hur ser kompetensbehovet ut och hur ska vi komma tillrätta med det? Vad är det som behövs egentligen?