9:00 – 9:20 Riksarkitekt Helena Bjarnegård #nynäshamn #bopol #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #estöv1 #nynpol

Arkitektur, konst och kulturarv och är viktigt i skapandet av hållbara livsmiljöer för människor att leva och bo i. Helena Bjarnegård är sedan januari 2019 Sveriges Riksarkitekt. En ny tjänst hos Boverket. Uppgiften är att leda och samordna arbetet med arkitektur och gestaltade livsmiljöer på nationell nivå och att bland annat att ge stöd till kommuner och regioner i frågor om gestaltning och hållbarhet i planeringsarbetet. Helena är också ordförande i Rådet för hållbara städer som består av 11 statliga myndigheter samt SKR och länsstyrelser.

Helena ser att vi i Sverige behöver skapa platser som människor kan vara stolta över länge. För att skapa goda livsmiljöer och i förlängningen hållbara städer och samhällen krävs samarbete, ihärdighet och mod att blicka framåt. Det gäller att fatta beslut som skapar något bra på lång sikt även om det kan upplevas som jobbigt här och nu.

Helena kommer tala om Coronapandemins påverkan på oss och branschen, och vad som behöver komma till för att vi ska ställa om till en mer hållbar utveckling av städer och samhällen.