Skriv under nu innan det är försent! #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #nynpol #bopol #hgfnynas

Klicka på bilden för att skriva under

Kortsiktiga beslut med stora konsekvenser

Hyresgästföreningen region Stockholm protesterar mot att flera kommuner planerar att genomföra utförsäljningar av sina allmännyttor. Vi kräver att kommunerna tar sitt bostadsförsörjningsansvar så att nuvarande och kommande invånare har tillgång till bra bostäder med rimliga hyror!

Under de senaste 10 åren har mer än 50 000 lägenheter ur allmännyttan* i Stockholmsregionen sålts. 50 000 hushåll vars hem nu fått en ny ägare. I alltför många fall blir konsekvensen sämre service, brist på inflytande och höjda hyror, som alltför ofta leder till att man som hyresgäst inte har råd att bo kvar, utan tvingas flytta!

Trots bostadsbristen har kommuner på många håll börjat avveckla sin egen allmännytta genom att sälja delar av sitt bestånd till privata bostadsbolag. Hot om utförsäljning av det egna hemmet skapar stor otrygghet bland hyresgäster som, förutom oro för att få en sämre hyresvärd, kan förlora både intern kötid och boinflytande.

De allmännyttiga bostadsbolagen är, tillsammans med bestämmanderätten över hur marken ska användas, de viktigaste verktygen kommunerna har för att kunna ta sitt bostadsförsörjningsansvar och bedriva en socialt hållbar bostadspolitik.

Som ägare har kommunerna ofta höga avkastningskrav på sina bostadsbolag. Bostadsbolagens vinster går in i kommunkassan och används i andra kommunala verksamheter istället för att gå till underhåll, nödvändig upprustning och nyproduktion av hyresrätter med rimliga hyror. På så sätt dubbelbeskattas vi hyresgäster genom att vi finansierar kommunens verksamhet både via skatten och hyran. Kortsiktigt kan en utförsäljning ses som en bra affär men det är inte hållbart i längden.

Därför måste vi kämpa för att allmännyttan utvecklas och inte avvecklas:

  • Allmännyttan är det enda bostadsbeståndet vi alla är med och äger
  • Allmännyttan ger kommunen möjlighet att ta sitt ansvar för allas rätt till ett hem
  • Utan allmännyttan kan bostadsförsörjningsansvaret bli en mycket dyr affär för kommunen

Bli aktiv inom Hyresgästföreningen Nynäshamn