Så segregerad är den svenska bostadsmarknaden | Hyresgästföreningen

Mångfalden i Sverige ökar samtidigt som segregationen på bostadsmarknaden minskar. Det gäller främst i områden med många hyresrätter. Läs mer om Hyresgästföreningens kartläggning här!

https://www.hyresgastforeningen.se/aktuellt/nyheter/00/11/nyheter-2018/sa-segregerad-ar-den-svenska-bostadsmarknaden/