Etikettarkiv: Nynäshamns Kommun

Titta på ”200917 § 76-77 Avsägelser och valärenden” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200917 § 78 Revisorerna” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200917 § 79-81 Inkomna ärenden, inkomna medborgarförslag och meddelanden” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200917 § 82 Beslut om nya interpellationer får väckas samt behandling av frågor” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200917 § 83 Budget för revisionen 2021” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200917 § 84 T1 för Nynäshamn samt ny investeringsbudget för SBR Nynäshamns reningsverk” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200917 § 86 Översyn av maxtaxa och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde från år 2020” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #nynpol #hgfnynas

Titta på ”200917 § 87 Tilläggsavtal 2 till exploateringsavtal för Källberga, del av Vidbynäs 1:3” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200917 § 88 Markåtkomst vid ny cirkulationsplats, Källberga” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200917 § 89 Inriktningsbeslut försäljning av mark, del av Österby 1:34, vid Lundby 1:80” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200917 § 90 Införande av e-förslag i Nynäshamns kommun” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200917 § 91 Beslut om fortsatt process gällande bildande av naturreservat i Stora Vika” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200917 § 92 Markanvisningsavtal: Utveckling av centrala och södra Ösmo, etappområdet Hallängen” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200917 § 93 Mål och budget 2021-2024 samt fastställande av skattesats för kommunalskatt 2021” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #nynpol #hgfnynas

Titta på ”200610 § 56-57 Avsägelser och valärenden” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200610 § 58 Revisorerna” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200610 § 59-61 Inkomna ärenden, inkomna medborgarförslag och meddelanden” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200610 § 62 Beslut om interpellationer får väckas, samt behandling av frågor” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200610 § 63 Årsredovisning för 2019 – Nynäshamns kommun” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200610 § 64 Årsredovisning för 2019 – Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol