Kategoriarkiv: 2020-06-10

Titta på ”200610 § 56-57 Avsägelser och valärenden” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200610 § 58 Revisorerna” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200610 § 59-61 Inkomna ärenden, inkomna medborgarförslag och meddelanden” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200610 § 62 Beslut om interpellationer får väckas, samt behandling av frågor” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200610 § 63 Årsredovisning för 2019 – Nynäshamns kommun” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200610 § 64 Årsredovisning för 2019 – Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200610 § 65 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200610 § 66 Årsredovisning Samordningsförbundet Östra Södertörn” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200610 § 67 Årsredovisning Södertörns överförmyndarnämnd” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200610 § 68 Årsredovisning Södertörns upphandlingsnämnd” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200610 § 69 Revisionsberättelse för år 2019 och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol