Kategoriarkiv: 2020-04-16

Titta på ”200416 § 35-36 Avsägelser och valärenden” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200416 § 37 Revisorerna” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200416 § 38-40 Inkomna ärenden, medborgarförslag och meddelanden” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200416 § 41 Beslut om nya interpellationer får väckas” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200416 § 42 Rättelse av ärende; Förlängd giltighetstid för biblioteksplan 2020-12-31” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200416 § 43-44 Årsredovisningar för 2019” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200416 § 45 Förvärv av aktier i Alkärrsplan Utveckling AB” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200416 § 46 Investering Sunnerby förskola” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200416 § 47-48 Exploateringsavtal samt detaljplan för Kullsta 2 med flera” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200416 § 49 Markanvisningsavtal för del av Vansta 5:50, vid Hallängen 7, Ösmo” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200416 § 50-52 Rapport obesvarade motioner, medborgarförslag och rapport balanslista” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol