Kategoriarkiv: 2019-11-13

Titta på ”191113 § 181-182 Avsägelser och valärenden” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”191113 § 184-186 Inkomna ärenden, medborgarförslag och meddelanden” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”191113 § 187 Beslut om nya interpellationer får väckas” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”191113 § 188 Risk- och sårbarhetsanalys för Nynäshamns kommun” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”191113 § 189 Avskaffande av regler och rutiner för förslagsverksamhet” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”191113 § 190 Yt- och grundvattenplan för Nynäshamns kommun” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”191113 § 191 Utbetalning av partistöd för 2020” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”191113 § 192 Övergångsbestämmelser gällande planbesked” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”191113 § 193 Överlåtelse av fastigheten Harven 4” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”191113 § 194 Sammanträdesdagar 2020 för kommunfullmäktige” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”191113 § 195-197 Rapport obesvarade motioner, medborgarförslag samt balanslista” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”191113 § 198 Svar på motion om utökade parkeringsmöjligheter i Nynäshamns stad” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”191113 § 199 Svar på motion – Förbjud tiggeriet i Nynäshamn” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”191113 § 200 Svar på motion – rätt till äldreboende utan biståndsbedömning” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”191113 § 201 Svar på medborgarförslag om att Nynäshamn satsar på en ny syn- och hörselinstruktör” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”191113 § 202 Svar på interpellation angående skyddet för personer med LSS- eller SoL-insatser” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol