Kategoriarkiv: 2019-09-18

Titta på ”190918 § 135-136 Avsägelser och valärenden” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190918 § 138-140 Inkomna ärenden, medborgarförslag och meddelanden” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190918 § 141 Beslut om nya interpellationer får väckas, samt behandling av frågor” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190918 § 142 Svar på interpellation om redovisning av kalkyl/budget gällande VA-verksamheten” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190918 § 143 Val av nämndemän” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190918 § 144 Upplåtelse av namnrättighet till kommunens byggnader och anläggningar” på YouTube

Titta på ”190918 § 145 Revidering av socialnämndens reglemente” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190918 § 146 Förslag till ny avgift för försäljningstillstånd enligt lag om tobak” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190918 § 147 Revidering av taxa för plan-, bygglov-, kart- och mätverksamheten” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190918 § 148 Förändring av taxa för brandskyddskontroll i Nynäshamns kommun” på YouTube

Titta på ”190918 § 149 Markstrategi för Nynäshamns kommun” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190918 § 150 Nya styrdokument inom kompetensförsörjning och reviderad policy för rekrytering” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190918 § 151 Ombilda ungdomsfullmäktige till ett ungdomsråd” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190918 § 152 Omfördelning investeringsmedel VA” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190918 § 153 Svar på motion om att dela ut ett hållbarhetspris vid Nynäshamns årliga Galafest” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190918 § 154 Svar på motion om införandet av en Nollvision mot självmord” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190918 § 155 Svar på motion gällande New Public Management” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190918 § 156 Svar på medborgarförslag om att bygga en matsal till eleverna i Sunnerbyskolan” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol