Kategoriarkiv: 2019-06-13

Titta på ”190613 § 113-115 Inkomna ärenden, inkomna medborgarförslag och meddelanden” på YouTube

Titta på ”190613 § 116 Beslut om nya interpellationer får väckas samt behandling av fråga” på YouTube

Titta på ”190613 § 117 Svar på interpellation angående upphandling av skyddat boende” på YouTube

Titta på ”190613 § 118 Svar på interpellation angående parkeringsplatser vid Segersängs pendeltågsstation” på YouTube

Titta på ”190613 § 119 Svar på interpellation angående trygghetsboende i västra Balder” på YouTube

Titta på ”190613 § 123 Strategi för ett bättre företagsklimat i Nynäshamn kommun” på YouTube

Titta på ”190613 § 124 Förslag på reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Nynäshamn” på YouTube

Titta på ”190613 § 125 Bekräftelse avtal om medlemmars ansvar för Kommuninvest” på YouTube

Titta på ”190613 § 126 Tilläggsavtal till exploateringsavtal för del av Himmelsö 1:6, Marina” på YouTube

Titta på ”190613 § 128-129 Rapport obesvarade motioner och medborgarförslag” på YouTube

Titta på ”190613 § 130 Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun för perioden 1 januari till 30 april 2019” på YouTube