Kategoriarkiv: 2019-05-16

Titta på ”190516 § 76-77 Avsägelser och valärenden” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190516 § 78 Revisorerna” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190516 § 79-81 Inkomna ärenden, inkomna medborgarförslag och meddelanden” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190516 § 82 Beslut om nya interpellationer får väckas” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190516 § 83 Svar på interpellation om kommunens kalkyl/budget gällande VA-verksamheten” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190516 § 84 Svar på interpellation angående upphandling av skyddat boende” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190516 § 85 Balanslista april 2019” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190516 § 86 Ändring av förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190516 § 87 Yt- och grundvattenplan för Nynäshamns kommun, beslut om antagande” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190516 § 88 Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden i ortstidningar” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190516 § 89 Utvärdering av kafé fullmäktige samt förslag till alternativ till fortsatt verksamhet” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190516 § 90 Tilläggsavtal till Exploateringsavtal för Källberga, del av Vidbynäs 1:3” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190516 § 91 Medlemskap i Stadskärneföreningen” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190516 § 92 Kulturplan 2019-2022” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190516 § 93-98 Nya reglementen för nämnder” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190516 § 99-101 Årsredovisningar 2018” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190516 § 102 Svar på motion om angående webbsändning av nämndsammanträden” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190516 § 103 Svar på motion om projektet klassmorfar/klassmormor” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190516 § 104 Svar på motion – inför Skönsmomodellen i hemtjänsten i Nynäshamn” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190516 § 105 Svar på motion om barnvagnsskydd på alla kommunens förskolor” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol