Kategoriarkiv: 2019-01-10

Titta på ”20190110 § 6-8 Inkomna ärenden, medborgarförslag och meddelanden” på YouTube

Titta på ”20190110 § 10 Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen” på YouTube

Titta på ”20190110 § 11 Antagande av detaljplan för Nynäshamn 2:32 och del av Nynäshamn 2:33” på YouTube

Titta på ”20190110 § 12 Svar på medborgarförslag angående förändring av hantering av medborgarförslag” på YouTube