Kategoriarkiv: 2018-12-12

Titta på ”181212 § 204-206 Inkomna ärenden, medborgarförslag och meddelanden” på YouTube

Titta på ”181212 § 208 Turordning för ersättares tjänstgöring” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”181212 § 209 Val av revisorer” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”181212 § 210 Val till Socialnämnden” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”181212 § 211 Val till Barn- och utbildningsnämnden” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”181212 § 212 Val till Kultur- och fritidsnämnden” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”181212 § 215 Val till Södertörns överförmyndarnämnd” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”181212 § 216 Val till Södertörns upphandlingsnämnd” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”181212 217 § 217-219 Val till Södertörns Brandförsvarsförbund med flera” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”181212 § 220 Val till AB Nynäshamnsbostäder” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”181212 § 221 Val till Tegeltraven Holding AB” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”181212 § 222-224 Val till Nynäshamns Mark AB, Alkärrsplans Utvecklings AB och SRV återvinning AB” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”181212 § 225-231 Val till Letupa AB, Vårljus AB med flera” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”181212 § 232-252 Val till Mälardalsrådet med flera” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”181212 § 253-263 Val till diverse samfällighetsföreningar med mera samt övriga valärenden” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”181212 § 264 Revidering av reglemente för ersättning till förtroendevalda” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”181212 § 265 Förlängning av interimistiskt förbud i och omkring kalkbrottet i Stora vika” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol