Kategoriarkiv: 2017-09-30

Titta på ”170920 § 131 Avsägelser” på YouTube

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/20-september-2017/-131-Avsagelser.html

Titta på ”170920 § 132 Valärenden” på YouTube

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/20-september-2017/-132-Valarenden.html

Titta på ”170920 § 133 Revisorerna” på YouTube

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/20-september-2017/-133-Revisorerna.html

Titta på ”170920 § 134-137 Inkomna ärenden” på YouTube

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/20-september-2017/-134-137-Inkomna-arenden-med-mera.html

Titta på ”170920 § 138 Interpellationsbehandling” på YouTube

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/20-september-2017/-138-Interpellationsbehandling.html

Titta på ”170920 § 139 Svar på medborgarförslag om en matsal till Sunnerbyskolan” på YouTube

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/20-september-2017/-139-Svar-pa-medborgarforslag-om-att-bygga-en-matsal-till-eleverna-i-Sunnerbyskolan.html

Titta på ”170920 § 140 Återköp av fastigheterna Grödby 1:54-1:56” på YouTube

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/20-september-2017/-140-Aterkop-av-fastigheterna-Grodby-154-156.html

Titta på ”170920 § 141 Erbjudande om förvärv av aktier och delägarskap i Inera AB” på YouTube

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/20-september-2017/-141-Erbjudande-om-forvarv-av-aktier-och-delagarskap-i-Inera-AB.html

Titta på ”170920 § 142 Plan för digitalisering av kommunfullmäktiges sammanträden” på YouTube

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/20-september-2017/-142-Plan-for-digitalisering-av-kommunfullmaktiges-sammantraden.html

Titta på ”170920 § 143 Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad 2017, antagande” på YouTube

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/20-september-2017/-143-Fordjupad-oversiktsplan-for-Nynashamns-stad-2017-antagande.html