Kategoriarkiv: 2017-03-08

§ 42 Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun – Nynäshamns kommun #nynäshamn #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/8-mars-2017/-42-Reglemente-for-ersattning-till-fortroendevalda-i-Nynashamns-kommun.html

§ 43 Ledighet för förtroendevald – Nynäshamns kommun #nynäshamn #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/8-mars-2017/-43-Ledighet-for-fortroendevald.html

§ 44-46 Bolagsordning AB Nynäshamnsbostäder, Nynäshamns Exploatering AB och Tegeltraven Holding AB – Nynäshamns kommun #nynäshamn #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/8-mars-2017/-44-46-Bolagsordning-AB-Nynashamnsbostader-Nynashamns-Exploatering-AB-och-Tegeltraven-Holding-AB.html

§ 47 Ändring av ägardirektiv AB Nynäshamnsbostäder – Nynäshamns kommun #nynäshamn #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/8-mars-2017/-47-Andring-av-agardirektiv-AB-Nynashamnsbostader.html

§ 48 Svar på motion- utreda möjligheten att få kvinno- och mansjourer att besöka kommunens högstadieskolor och informera om sin verksamhet – Nynäshamns kommun #nynäshamn #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/8-mars-2017/-48-Svar-pa-motion–utreda-mojligheten-att-fa-kvinno–och-mansjourer-att-besoka-kommunens-hogstadieskolor-och-informera-om-sin-verksamhet.html

§ 49 Svar på motion om läxfri skola – Nynäshamns kommun #nynäshamn #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/8-mars-2017/-49-Svar-pa-motion-om-laxfri-skola.html

§ 50-54 Inkomna ärenden med mera – Nynäshamns kommun #nynäshamn #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/8-mars-2017/-50-54-Inkomna-arenden-med-mera.html