Kategoriarkiv: 2016-10-19

§ 144 Interpellationsbehandling – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-oktober-2016/-144-Interpellationsbehandling.html

§ 145 Revisorerna – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-oktober-2016/-145-Revisorerna.html

§ 147 Godkännande av exploateringsavtal för bostadsbebyggelse i kvarteret Skonaren – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-oktober-2016/-147-Godkannande-av-exploateringsavtal-for-bostadsbebyggelse-i-kvarteret-Skonaren.html

§ 148-153 Godkännande av nya taxor – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-oktober-2016/-148-153-Godkannande-av-nya-taxor.html

§155 Svar på motion om en kommungemensam utbildningsplan för IT som pedagogiskt lärverktyg i förskola, grundskola och gymnasium – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-oktober-2016/-155-Svar-pa-motion-om-en-kommungemensam-utbildningsplan-for-IT-som-pedagogiskt-larverktyg-i-forskola-grundskola-och-gymnasium.html

§ 156 Svar på medborgarförslag att aktiva politiker läser Naomi Kleins bok ”Det här förändrar allt, kapitalismen kontra klimatet – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-oktober-2016/-156-Svar-pa-medborgarforslag-att-aktiva-politiker-laser-Naomi-Kleins-bok-Det-har-forandrar-allt-kapitalismen-kontra-klimatet.html

§ 157-158 Rapport över obesvarade motioner och medborgarförslag – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-oktober-2016/-157-158-Rapport-over-obesvarade-motioner-och-medborgarforslag.html

§ 159 Rapport balanslista – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-oktober-2016/-159-Rapport-balanslista.html

§ 160 Sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-oktober-2016/-160-Sammantradesdagar-2017-for-kommunfullmaktige.html

§ 161-165 Inkomna ärenden, medborgarförslag, meddelanden, avsägelser och valärenden – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-oktober-2016/-161-165-Inkomna-arenden-medborgarforslag-meddelanden-avsagelser-och-valarenden.html