Kategoriarkiv: 2016-05-11

§ 89 Interpellationsbehandling – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/11-maj-2016/-89-Interpellationsbehandling.html

§ 90 Revisionsberättelse för år 2015 och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/11-maj-2016/-90-Revisionsberattelse-for-ar-2015-och-ansvarsfrihet-for-kommunstyrelsen-och-ovriga-namnder.html

§ 91 Nynäshamns kommuns årsredovisning 2015 – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/11-maj-2016/-91-Nynashamns-kommuns-arsredovisning-2015.html

§ 92 Årsberättelse 2015 för Södertörns brandförsvarsförbund – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/11-maj-2016/-92-Arsberattelse-2015-for-Sodertorns-brandforsvarsforbund.html

§ 93 Årsredovisning 2015 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/11-maj-2016/-93-Arsredovisning-2015-for-Sodertorns-miljo–och-halsoskyddsforbund.html

§ 94 Årsredovisning 2015 för Södertörns överförmyndarnämnd – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/11-maj-2016/-94-Arsredovisning-2015-for-Sodertorns-overformyndarnamnd.html

§ 95 Biblioteksplan för Nynäshamns kommun 2016-2019 – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/11-maj-2016/-95-Biblioteksplan-for-Nynashamns-kommun-2016-2019.html

§ 96 Förändring av avgifter för trygghetslarm – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/11-maj-2016/-96-Forandring-av-avgifter-for-trygghetslarm.html

§ 97-101 Inkomna medborgarförslag med mera – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/11-maj-2016/-97-101-Inkomna-medborgarforslag-med-mera.html