Kategoriarkiv: 2016-03-16

§ 49 Interpellationsbehandling – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/16-mars-2016/-49-Interpellationsbehandling.html

§ 50 Folkhälsostrategi för Nynäshamns kommun 2016-2026 – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/16-mars-2016/-50-Folkhalsostrategi-for-Nynashamns-kommun-2016-2026.html

§ 51 E-strategi för Nynäshamns kommun – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/16-mars-2016/-51-E-strategi-for-Nynashamns-kommun.html

§ 52 Ändringar i rekryteringspolicy för Nynäshamns kommun – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/16-mars-2016/-52-Andringar-i-rekryteringspolicy-for-Nynashamns-kommun.html

§ 53 Ändringar i arbetsordning för kommunfullmäktige och reglemente för kommunstyrelsen – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/16-mars-2016/-53-Andringar-i-arbetsordning-for-kommunfullmaktige-och-reglemente-for-kommunstyrelsen.html

§ 54 Utvärdering av Nynäshamns kommuns internhyresavtal – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/16-mars-2016/-54-Utvardering-av-Nynashamns-kommuns-internhyresavtal.html

§ 55 Upphävande av reglemente för medlare inom miljö- och byggfrågor för Nynäshamns kommun – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/16-mars-2016/-55-Upphavande-av-reglemente-for-medlare-inom-miljo–och-byggfragor-for-Nynashamns-kommun.html

§ 56 Köp av fastigheterna Mejseln 11 och 12 i Nynäshamn – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/16-mars-2016/-56-Kop-av-fastigheterna-Mejseln-11-och-12-i-Nynashamn.html

§ 57 Svar på motion om införande av den så kallade Solnamodellen för stärkt integration och arbetslinhe – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/16-mars-2016/-57-Svar-pa-motion-om-inforande-av-den-sa-kallade-Solnamodellen-for-starkt-integration-och-arbetslinhe.html

§ 58 Svar på motion om inrättande av så kallad whistleblowing-funktion inom Nynäshamns kommun – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/16-mars-2016/-58-Svar-pa-motion-om-inrattande-av-sa-kallad-whistleblowing-funktion-inom-Nynashamns-kommun.html

§ 59 Svar på motion om revidering av policy för representation – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/16-mars-2016/-59-Svar-pa-motion-om-revidering-av-policy-for-representation.html

§ 60-64 Inkomna medborgarförslag, ärenden med mera – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/16-mars-2016/-60-64-Inkomna-medborgarforslag-arenden-med-mera.html