Kategoriarkiv: 2016-01-13

§ 12-16 Inkomna ärenden med mera – Nynäshamns kommun #svpol #hgfnynas

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/13-januari-2016/-12-16-Inkomna-arenden-med-mera.html

§ 11 Svar på motion gällande hbtq-frågor i Nynäshamns kommun – Nynäshamns kommun #svpol #hgfnynas

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/13-januari-2016/-11-Svar-pa-motion-gallande-hbtq-fragor-i-Nynashamns-kommun.html

§ 10 Svar på motion om ett mer centralt läge för Nynäshamns gymnasium – Nynäshamns kommun #svpol #hgfnynas

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/13-januari-2016/-10-Svar-pa-motion-om-ett-mer-centralt-lage-for-Nynashamns-gymnasium.html

§ 09 Köp av fastigheterna Mejseln 11 och 12 i Nynäshamn – Nynäshamns kommun #svpol #hgfnynas

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/13-januari-2016/-09-Kop-av-fastigheterna-Mejseln-11-och-12-i-Nynashamn.html

§ 08 Attestreglemente för Nynäshamns kommun – Nynäshamns kommun #svpol #hgfnynas

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/13-januari-2016/-08-Attestreglemente-for-Nynashamns-kommun.html

§ 07 Reglemente för Nynäshamns kommuns revisorer – Nynäshamns kommun #svpol #hgfnynas

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/13-januari-2016/-07-Reglemente-for-Nynashamns-kommuns-revisorer.html

§ 06 Folkhälsostrategi Nynäshamns kommun 2016-2026 – Nynäshamns kommun #svpol #hgfnynas

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/13-januari-2016/-06-Folkhalsostrategi-Nynashamns-kommun-2016-2026.html

§ 05 Platsvarumärket Nynäshamn – Nynäshamns kommun #svpol #hgfnynas

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/13-januari-2016/-05-Platsvarumarket-Nynashamn.html

§ 04 Interpellationsbehandling – Nynäshamns kommun #svpol #hgfnynas

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/13-januari-2016/-04-Interpellationsbehandling.html

image