Kategoriarkiv: 2015-11-17

§ 154-158 Inkomna ärenden med mera – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/17-november-2015/-154-158-Inkomna-arenden-med-mera.html

§ 153 Rapport om balanslista – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/17-november-2015/-153-Rapport-om-balanslista-.html

§ 152 Beslut om interimistiskt förbud att skada naturvärden i och omkring kalkbrottet i Stora Vika med mera – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/17-november-2015/-152-Beslut-om-interimistiskt-forbud-att-skada-naturvarden-i-och-omkring-kalkbrottet-i-Stora-Vika-med-mera.html

§ 150 – 151 Godkännande av markanvisningsavtal för bostadsbebyggelse i kvarteret Drabanten med mera – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/17-november-2015/-150—151-Godkannande-av-markanvisningsavtal-for-bostadsbebyggelse-i-kvarteret-Drabanten-med-mera.html

§ 149 Svar på motion om parklek – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/17-november-2015/-149-Svar-pa-motion-om-parklek-.html

§ 148 Reglemente för ersättning för förtroendevalda i Nynäshamns kommun – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/17-november-2015/-148-Reglemente-for-ersattning-for-fortroendevalda-i-Nynashamns-kommun-.html

§ 147 Svar på medborgarförslag om rätt att närvara då inlämnade medborgarförslag behandlas hos politiska och administrativa instanser i Nynäshamns kommun – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/17-november-2015/-147-Svar-pa-medborgarforslag-om-ratt-att-narvara-da-inlamnade-medborgarforslag-behandlas-hos-politiska-och-administrativa-instanser-i-Nynashamns-kommun-.html

§ 146 Arbetsordning för kommunfullmäktige – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/17-november-2015/-146-Arbetsordning-for-kommunfullmaktige-.html

§ 141-145 Taxor för Södertörns olika förbunds arbeten – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/17-november-2015/-141-145-Taxor-for-Sodertorns-olika-forbunds-arbeten.html

§ 140 Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2015 – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/17-november-2015/-140-Delarsrapport-1-januari—31-augusti-2015-.html

§ 139 Interpellationsbehandling – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/17-november-2015/-139-Interpellationsbehandling-.html