Kategoriarkiv: 2015-10-14

§ 131-135 Inkomna ärenden med mera – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-oktober-2015/-131-135-Inkomna-arenden-med-mera-.html

§ 129 – 130 Obesvarade motioner och medborgarförslag – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-oktober-2015/-129—130-Obesvarade-motioner-och-medborgarforslag.html

§ 128 Sammanträdesdagar 2016 för kommunfullmäktige – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-oktober-2015/-128-Sammantradesdagar-2016-for-kommunfullmaktige-.html

§ 127 Svar på motion om feministiskt självförsvar – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-oktober-2015/-127-Svar-pa-motion-om-feministiskt-sjalvforsvar-.html

§ 126 Svar på motion om avgiftsfri skola – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-oktober-2015/-126-Svar-pa-motion-om-avgiftsfri-skola-.html

§ 125 Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Trollsta 9:1 och Grödby 8:1 – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-oktober-2015/-125-Ansokan-och-overenskommelse-om-fastighetsreglering-mellan-Trollsta-91-och-Grodby-81-.html

§ 124 Reglemente för det kommunala rådet för funktionshinderfrågor i Nynäshamns kommun – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-oktober-2015/-124-Reglemente-for-det-kommunala-radet-for-funktionshinderfragor-i-Nynashamns-kommun-.html

§ 123 Ny renhållningstaxa att gälla från och med 1 januari 2016 – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-oktober-2015/-123-Ny-renhallningstaxa-att-galla-fran-och-med-1-januari-2016-.html

§ 122 Investeringsmedel för detaljplan och VA i Fagersjö och Rosenborg – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-oktober-2015/-122-Investeringsmedel-for-detaljplan-och-VA-i-Fagersjo-och-Rosenborg.html

§ 121 Investeringsmedel för planering och projektering av VA-överföringsledningar enligt VA-planen – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-oktober-2015/-121-Investeringsmedel-for-planering-och-projektering-av-VA-overforingsledningar-enligt-VA-planen-.html

§ 120 Interpellationsbehandling – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-oktober-2015/-120-Interpellationsbehandling.html