Kategoriarkiv: 2015-05-20

§ 73-77 Inkomna ärenden med mera – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/20-maj-2015/-73-77-Inkomna-arenden-med-mera.html

§ 72 Balanslista – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/20-maj-2015/-72-Balanslista.html

§ 69-71 Årsredovisningar 2014 för tre nämnder – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/20-maj-2015/-69-71-Arsredovisningar-2014-for-tre-namnder.html

§ 68 Ansökan och överenskommelse mellan Apotekaren 6 och Nynäshamn 2:1 – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/20-maj-2015/-68-Ansokan-och-overenskommelse-mellan-Apotekaren-6-och-Nynashamn-21.html

§ 67 Riktlinjer vid försäljning av verksamhetsmark – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/20-maj-2015/-67-Riktlinjer-vid-forsaljning-av-verksamhetsmark.html

§ 66 Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/20-maj-2015/-66-Reglemente-for-ersattning-till-fortroendevalda-i-Nynashamns-kommun.html

§ 64-65 Rapport över obesvarade motioner och medborgarförslag – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/20-maj-2015/-64-65-Rapport-over-obesvarade-motioner-och-medborgarforslag.html

§ 63 Svar på medborgarförslag om att införa vårdnadsbidrag – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/20-maj-2015/-63-Svar-pa-medborgarforslag-om-att-infora-vardnadsbidrag.html