Kategoriarkiv: 2015-03-11

§ 26-30 Inkomna ärenden, medborgarförslag och meddelanden med mera – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/11-mars-2015/-26-30-Inkomna-arenden-medborgarforslag-och-meddelanden-med-mera.html

§ 25 Aktieägardirektiv för AB Nynäshamnsbostäder – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/11-mars-2015/-25-Aktieagardirektiv-for-AB-Nynashamnsbostader.html

§ 24 Bolagsordning för AB Nynäshamnsbostäder – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/11-mars-2015/-24-Bolagsordning-for-AB-Nynashamnsbostader.html

§ 17-23 Nya och ändrade reglementen för kommunstyrelsen och de olika nämnderna – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/11-mars-2015/-17-23-Nya-och-andrade-reglementen-for-kommunstyrelsen-och-de-olika-namnderna.html

§ 16 Interpellationsbehandling – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/11-mars-2015/-16-Interpellationsbehandling.html