Kategoriarkiv: 2014-11-19

Presentation av kommunfullmäktiges ledamöter – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-november-2014/Presentation-av-kommunfullmaktiges-ledamoter.html

§ 142-145 Inkomna meddelanden, medborgarförslag, avsägelser och valärenden – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-november-2014/-142-145-Inkomna-meddelanden-medborgarforslag-avsagelser-och-valarenden.html

§ 141 Svar på motion om förbättrade möjligheter till källsortering nära bostaden – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-november-2014/-141-Svar-pa-motion-om-forbattrade-mojligheter-till-kallsortering-nara-bostaden.html

§ 140 Samverkansavtal avseende gymnasieutbildning – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-november-2014/-140-Samverkansavtal-avseende-gymnasieutbildning.html

§ 139 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-november-2014/-139-Halso–och-sjukvard-i-bostad-med-sarskild-service-och-daglig-verksamhet.html

§ 138 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-november-2014/-138-Faststallande-av-taxa-for-Sodertorns-miljo–och-halsoskyddsforbunds-arbete.html

§ 137 Beslut om ändringar i renhållningstaxan – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-november-2014/-137-Beslut-om-andringar-i-renhallningstaxan.html

§ 136 Val av nämndemän – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-november-2014/-136-Val-av-namndeman.html

§ 135 Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2014 – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-november-2014/-135-Delarsrapport-1-januari—31-augusti-2014.html

§ 134 Skattesatsen för kommunalskatten 2015 – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-november-2014/-134-Skattesatsen-for-kommunalskatten-2015.html