15:35 – 15:55 Tjänsteintegrerat Boende: Livsstilar, Hållbarhet, och Last Meter Indexering #nynäshamn #bopol #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #estöv1 #nynpol

Världen har vaknat för livsstilstjänster som utförs hemma eller på kontoret. Men utvecklas fastigheter snabbt nog att hantera omvandlingen?

Utvecklingen av byggnadsförvaltning och -gestaltning för att integrera livsstilstjänster står nu på agendan för den moderna fastighetsbranschen och stadsplanering.

Frågor som fastighets- och stadslivsaktörer behöver ha svar på är många:

– hur borde man möta krav på säkerhet när tjänstevolymer ökar så snabbt?

– hur ska fastighetsägare välja och förvalta relationer med tjänsteleverantörer?

– hur ska sociala tjänster tillgodoses i tillgängliga tjänstepaket?

– hur borde tjänsteintegrerat boende bidra till stadsmiljön, hållbar konsumtion och samhällsutveckling?

– vilka verktyg t.ex. Last Meter® Index och plattform kan stödja framstegen?

– vilka är de nästa stegen för all aktorer?

John Manoochehri, arkitekt och grundare av BASE2 Data + Design, leder samtalet, i diskussion med Erik Stenberg och Christer Larsson.