Etikettarkiv: Vänsterpartiet

§ 42 Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun – Nynäshamns kommun #nynäshamn #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/8-mars-2017/-42-Reglemente-for-ersattning-till-fortroendevalda-i-Nynashamns-kommun.html

§ 43 Ledighet för förtroendevald – Nynäshamns kommun #nynäshamn #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/8-mars-2017/-43-Ledighet-for-fortroendevald.html

§ 44-46 Bolagsordning AB Nynäshamnsbostäder, Nynäshamns Exploatering AB och Tegeltraven Holding AB – Nynäshamns kommun #nynäshamn #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/8-mars-2017/-44-46-Bolagsordning-AB-Nynashamnsbostader-Nynashamns-Exploatering-AB-och-Tegeltraven-Holding-AB.html

§ 47 Ändring av ägardirektiv AB Nynäshamnsbostäder – Nynäshamns kommun #nynäshamn #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/8-mars-2017/-47-Andring-av-agardirektiv-AB-Nynashamnsbostader.html

§ 48 Svar på motion- utreda möjligheten att få kvinno- och mansjourer att besöka kommunens högstadieskolor och informera om sin verksamhet – Nynäshamns kommun #nynäshamn #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/8-mars-2017/-48-Svar-pa-motion–utreda-mojligheten-att-fa-kvinno–och-mansjourer-att-besoka-kommunens-hogstadieskolor-och-informera-om-sin-verksamhet.html

§ 49 Svar på motion om läxfri skola – Nynäshamns kommun #nynäshamn #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/8-mars-2017/-49-Svar-pa-motion-om-laxfri-skola.html

§ 50-54 Inkomna ärenden med mera – Nynäshamns kommun #nynäshamn #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/8-mars-2017/-50-54-Inkomna-arenden-med-mera.html

§ 18 Interpellationsbehandling – Nynäshamns kommun #nynäshamn #nynpol 

§ 18 Interpellationsbehandling – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/8-februari-2017/-18-Interpellationsbehandling.html

§ 19 Revisorerna – Nynäshamns kommun #nynäshamn #nynpol 

§ 19 Revisorerna – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/8-februari-2017/-19-Revisorerna.html

§ 20-24 Inkomna ärenden med mera – Nynäshamns kommun #nynäshamn #nynpol 

§ 20-24 Inkomna ärenden med mera – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/8-februari-2017/-20-24-Inkomna-arenden-med-mera.html

§ 4 Interpellationsbehandling – Nynäshamns kommun #nynpol 

§ 4 Interpellationsbehandling – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/11-januari-2017/-4-Interpellationsbehandling.html

§ 5 Revisorerna – Nynäshamns kommun #nynpol

§ 5 Revisorerna – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/11-januari-2017/-5-Revisorerna.html

§ 6 Svar på motion om att mäta bullernivån i Nynäshamns kommuns förskolor – Nynäshamns kommun #nynpol

§ 6 Svar på motion om att mäta bullernivån i Nynäshamns kommuns förskolor – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/11-januari-2017/-6-Svar-pa-motion-om-att-mata-bullernivan-i-Nynashamns-kommuns-forskolor-.html

§ 7-11 Inkomna ärenden med mera – Nynäshamns kommun #nynpol

§ 7-11 Inkomna ärenden med mera – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/11-januari-2017/-7-11-Inkomna-arenden-med-mera.html

§ 185 Revisorerna – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-december-2016/-185-Revisorerna.html

§ 186-187 Bolagsordning Nynäshamns Exploatering AB och Tegeltraven Holden AB – Nynäshamns kommun #nynpol #bopol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-december-2016/-186-187-Bolagsordning-Nynashamns-Exploatering-AB-och-Tegeltraven-Holden-AB.html

§ 188-192 Inkomna ärenden med mera – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-december-2016/-188-192-Inkomna-arenden-med-mera.html

§ 169 Interpellationsbehandling – Nynäshamns kommun #nynpol #nynäshamn

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/16-november-2016/-169-Interpellationsbehandling.html

§ 170 Revisorerna – Nynäshamns kommun #nynpol #nynäshamn

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/16-november-2016/-170-Revisorerna.html

§ 171 Styrdokument för Nynäshamns kommuns krisberedskap – Nynäshamns kommun #nynpol #nynäshamn

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/16-november-2016/-171-Styrdokument-for-Nynashamns-kommuns-krisberedskap.html