Etikettarkiv: Vänsterpartiet

Titta på ”190314 § 32-33 Avsägelser och valärenden” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190314 § 34 Revisorerna” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190314 § 35-37 Inkomna ärenden, inkomna medborgarförslag och meddelanden” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190314 § 38 Beslut om nya interpellationer får väckas, samt behandling av fråga” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190314 § 39 Svar på interpellation om hur eleverna i Sorundas och Ösmos skolor ska få plats” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190314 § 40 Svar på interpellation om föräldrastödsprogram.” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190314 § 41 Val av ledamot i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190314 § 42-43 Marköverlåtelse för Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1 samt detaljplan” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190314 § 44 Ombyggnation av delar av Sunnerbyskolan” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190314 § 45 Utredning om eventuell flytt av Vanstaskolan” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190214 § 16-17 Avsägelser och valärenden” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190214 § 18 Revisorerna” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190214 § 19-21 Inkomna ärenden, inkomna medborgarförslag och meddelanden” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190214 § 23 Antagande av detaljplan för Nynäshamn 2:32 och del av Nynäshamn 2:33” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190214 § 24 Överenskommelse om fastighetsreglering – del av Nynäshamn 2:33” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190214 § 25 Detaljplan för Lamellen 1, Kalvö 1:13 med flera” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190214 § 26 Centralisering av kommunikationsfunktionen” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190214 § 27 Revidering av reglemente för det kommunala rådet för funktionshinderfrågor” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190214 § 28 Svar på medborgarförslag angående förändring av hantering av medborgarförslag” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol