Etikettarkiv: Socialdemokraterna

Titta på ”170920 § 131 Avsägelser” på YouTube

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/20-september-2017/-131-Avsagelser.html

Titta på ”170920 § 132 Valärenden” på YouTube

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/20-september-2017/-132-Valarenden.html

Titta på ”170920 § 133 Revisorerna” på YouTube

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/20-september-2017/-133-Revisorerna.html

Titta på ”170920 § 134-137 Inkomna ärenden” på YouTube

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/20-september-2017/-134-137-Inkomna-arenden-med-mera.html

Titta på ”170920 § 138 Interpellationsbehandling” på YouTube

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/20-september-2017/-138-Interpellationsbehandling.html

Titta på ”170920 § 139 Svar på medborgarförslag om en matsal till Sunnerbyskolan” på YouTube

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/20-september-2017/-139-Svar-pa-medborgarforslag-om-att-bygga-en-matsal-till-eleverna-i-Sunnerbyskolan.html

Titta på ”170920 § 140 Återköp av fastigheterna Grödby 1:54-1:56” på YouTube

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/20-september-2017/-140-Aterkop-av-fastigheterna-Grodby-154-156.html

Titta på ”170920 § 141 Erbjudande om förvärv av aktier och delägarskap i Inera AB” på YouTube

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/20-september-2017/-141-Erbjudande-om-forvarv-av-aktier-och-delagarskap-i-Inera-AB.html

Titta på ”170920 § 142 Plan för digitalisering av kommunfullmäktiges sammanträden” på YouTube

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/20-september-2017/-142-Plan-for-digitalisering-av-kommunfullmaktiges-sammantraden.html

Titta på ”170920 § 143 Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad 2017, antagande” på YouTube

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/20-september-2017/-143-Fordjupad-oversiktsplan-for-Nynashamns-stad-2017-antagande.html

§ 111 Interpellationsbehandling – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-juni-2017/-111-Interpellationsbehandling.html

§ 112 Revisorerna – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-juni-2017/-112-Revisorerna.html

§ 113 Översyn av valdistriktsindelning inför allmänna val 2018 och val till Europaparlamentet 2019 – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-juni-2017/-113-Oversyn-av-valdistriktsindelning-infor-allmanna-val-2018-och-val-till-Europaparlamentet-2019.html

§ 114 Taxa för kopia av allmän handling – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-juni-2017/-114-Taxa-for-kopia-av-allman-handling.html

§ 115 Ändring av ersättningsbilaga till reglemente för ersättning till förtroendevalda – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-juni-2017/-115-Andring-av-ersattningsbilaga-till-reglemente-for-ersattning-till-fortroendevalda.html

§ 116 Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun, perioden 1 januari – 30 april 2017 – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-juni-2017/-116-Tertialuppfoljning-T1-for-Nynashamns-kommun-perioden-1-januari—30-april-2017.html

§ 118 Svar på motion om att inrätta vårdservicesystem – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-juni-2017/-118-Svar-pa-motion-om-att-inratta-vardservicesystem.html

§ 120-124 Inkomna ärenden med mera – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-juni-2017/-120-124-Inkomna-arenden-med-mera.html

§ 89-90 Revisorerna och revisionsberättelse för 2016 – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/10-maj-2017/-89-90-Revisorerna-och-revisionsberattelse-for-2016.html

§ 91 Nynäshamns kommuns årsredovisning 2016 – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/10-maj-2017/-91-Nynashamns-kommuns-arsredovisning-2016.html