Etikettarkiv: Pensionärspartiet

§ 111 Interpellationsbehandling – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-juni-2017/-111-Interpellationsbehandling.html

§ 112 Revisorerna – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-juni-2017/-112-Revisorerna.html

§ 113 Översyn av valdistriktsindelning inför allmänna val 2018 och val till Europaparlamentet 2019 – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-juni-2017/-113-Oversyn-av-valdistriktsindelning-infor-allmanna-val-2018-och-val-till-Europaparlamentet-2019.html

§ 114 Taxa för kopia av allmän handling – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-juni-2017/-114-Taxa-for-kopia-av-allman-handling.html

§ 115 Ändring av ersättningsbilaga till reglemente för ersättning till förtroendevalda – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-juni-2017/-115-Andring-av-ersattningsbilaga-till-reglemente-for-ersattning-till-fortroendevalda.html

§ 116 Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun, perioden 1 januari – 30 april 2017 – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-juni-2017/-116-Tertialuppfoljning-T1-for-Nynashamns-kommun-perioden-1-januari—30-april-2017.html

§ 118 Svar på motion om att inrätta vårdservicesystem – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-juni-2017/-118-Svar-pa-motion-om-att-inratta-vardservicesystem.html

§ 120-124 Inkomna ärenden med mera – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-juni-2017/-120-124-Inkomna-arenden-med-mera.html

§ 89-90 Revisorerna och revisionsberättelse för 2016 – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/10-maj-2017/-89-90-Revisorerna-och-revisionsberattelse-for-2016.html

§ 91 Nynäshamns kommuns årsredovisning 2016 – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/10-maj-2017/-91-Nynashamns-kommuns-arsredovisning-2016.html

§ 92-97 Årsredovisning 2016 för Nynäshamnsbostäder AB, Tegeltraven AB, Nynäshamns Exploatering AB med flera – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/10-maj-2017/-92-97-Arsredovisning-2016-for-Nynashamnsbostader-AB-Tegeltraven-AB-Nynashamns-Exploatering-AB-med-flera.html

§ 106-107 Avsägelser och valärenden – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/10-maj-2017/-106-107-Avsagelser-och-valarenden.html

§ 59 Interpellationsbehandling – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-april-2017/-59-Interpellationsbehandling.html

§ 60-62 Revisorerna, revisionsberättelse 2016 och årsredovisning 2016 – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-april-2017/-60-62-Revisorerna-revisionsberattelse-2016-och-arsredovisning-2016.html

§ 63 Äldrepolitiskt program för Nynäshamns kommun 2016-2026, ett tvärpolitiskt styrdokument – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-april-2017/-63-Aldrepolitiskt-program-for-Nynashamns-kommun-2016-2026-ett-tvarpolitiskt-styrdokument.html

§ 64 Gemensamt reglemente för föreningsbidrag – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-april-2017/-64-Gemensamt-reglemente-for-foreningsbidrag.html

§ 65 Revidering av regler för bidrag till studieförbund – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-april-2017/-65-Revidering-av-regler-for-bidrag-till-studieforbund.html

§ 66 Uppräkning av taxor för 2017 – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-april-2017/-66-Upprakning-av-taxor-for-2017-.html

§ 67 Svar på motion om öppna nämndsammanträden – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-april-2017/-67-Svar-pa-motion-om-oppna-namndsammantraden-.html

§ 68 Svar på motion om barnvagnsskydd – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-april-2017/-68-Svar-pa-motion-om-barnvagnsskydd.html