Etikettarkiv: Moderata samlingspartiet

Titta på ”200610 § 56-57 Avsägelser och valärenden” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200610 § 58 Revisorerna” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200610 § 59-61 Inkomna ärenden, inkomna medborgarförslag och meddelanden” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200610 § 62 Beslut om interpellationer får väckas, samt behandling av frågor” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200610 § 63 Årsredovisning för 2019 – Nynäshamns kommun” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200610 § 64 Årsredovisning för 2019 – Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200610 § 65 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200610 § 66 Årsredovisning Samordningsförbundet Östra Södertörn” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200610 § 67 Årsredovisning Södertörns överförmyndarnämnd” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200610 § 68 Årsredovisning Södertörns upphandlingsnämnd” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200610 § 69 Revisionsberättelse för år 2019 och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200416 § 35-36 Avsägelser och valärenden” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200416 § 37 Revisorerna” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200416 § 38-40 Inkomna ärenden, medborgarförslag och meddelanden” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200416 § 41 Beslut om nya interpellationer får väckas” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200416 § 42 Rättelse av ärende; Förlängd giltighetstid för biblioteksplan 2020-12-31” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200416 § 43-44 Årsredovisningar för 2019” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200416 § 45 Förvärv av aktier i Alkärrsplan Utveckling AB” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200416 § 46 Investering Sunnerby förskola” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”200416 § 47-48 Exploateringsavtal samt detaljplan för Kullsta 2 med flera” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol