Etikettarkiv: Moderata samlingspartiet

Titta på ”190214 § 16-17 Avsägelser och valärenden” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190214 § 18 Revisorerna” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190214 § 19-21 Inkomna ärenden, inkomna medborgarförslag och meddelanden” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190214 § 23 Antagande av detaljplan för Nynäshamn 2:32 och del av Nynäshamn 2:33” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190214 § 24 Överenskommelse om fastighetsreglering – del av Nynäshamn 2:33” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190214 § 25 Detaljplan för Lamellen 1, Kalvö 1:13 med flera” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190214 § 26 Centralisering av kommunikationsfunktionen” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190214 § 27 Revidering av reglemente för det kommunala rådet för funktionshinderfrågor” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190214 § 28 Svar på medborgarförslag angående förändring av hantering av medborgarförslag” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”20190110 § 6-8 Inkomna ärenden, medborgarförslag och meddelanden” på YouTube

Titta på ”20190110 § 10 Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen” på YouTube

Titta på ”20190110 § 11 Antagande av detaljplan för Nynäshamn 2:32 och del av Nynäshamn 2:33” på YouTube

Titta på ”20190110 § 12 Svar på medborgarförslag angående förändring av hantering av medborgarförslag” på YouTube

Titta på ”181212 § 204-206 Inkomna ärenden, medborgarförslag och meddelanden” på YouTube

Titta på ”181212 § 208 Turordning för ersättares tjänstgöring” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”181212 § 210 Val till Socialnämnden” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol