Titta på ”180516 § 94 Svar på motion om att inrätta ett aktivitetshus för äldre i Prästgården” på YouTube

Titta på ”180425 § 63-65 Inkomna ärenden, medborgarförslag och meddelanden” på YouTube

Titta på ”180425 § 66 Beslut om interpellationer får väckas, samt behandling av frågor” på YouTube

Titta på ”180425 § 68 Årsredovisning för 2017 – Nynäshamns kommun” på YouTube

Titta på ”180425 § 69 Revisionsberättelse för år 2017 och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder” på YouTube

Titta på ”180425 § 70 Omorganisation av funktionen budget- och skuldrådgivning” på YouTube

Titta på ”180425 § 71 Riktlinjer för markanvisningar i Nynäshamns kommun” på YouTube

Titta på ”180425 § 72 Riktlinjer för exploateringsavtal i Nynäshamns kommun” på YouTube

Titta på ”180425 § 73-74 Rapport obesvarade motioner och medborgarförslag” på YouTube

Titta på ”180314 § 42 Svar på interpellation angående kommundirektörens arbetsinstruktion” på YouTube

Titta på ”180314 § 43 Svar på interpellation angående kommunens översiktsplan och landsbygdens utveckling” på YouTube