Titta på ”20190110 § 6-8 Inkomna ärenden, medborgarförslag och meddelanden” på YouTube

Titta på ”20190110 § 10 Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen” på YouTube

Titta på ”20190110 § 11 Antagande av detaljplan för Nynäshamn 2:32 och del av Nynäshamn 2:33” på YouTube

Titta på ”20190110 § 12 Svar på medborgarförslag angående förändring av hantering av medborgarförslag” på YouTube

Titta på ”181212 § 204-206 Inkomna ärenden, medborgarförslag och meddelanden” på YouTube

Titta på ”181212 § 208 Turordning för ersättares tjänstgöring” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”181212 § 209 Val av revisorer” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”181212 § 210 Val till Socialnämnden” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”181212 § 211 Val till Barn- och utbildningsnämnden” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”181212 § 212 Val till Kultur- och fritidsnämnden” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”181212 § 215 Val till Södertörns överförmyndarnämnd” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”181212 § 216 Val till Södertörns upphandlingsnämnd” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”181212 217 § 217-219 Val till Södertörns Brandförsvarsförbund med flera” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”181212 § 220 Val till AB Nynäshamnsbostäder” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”181212 § 221 Val till Tegeltraven Holding AB” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol