Titta på ”190918 § 150 Nya styrdokument inom kompetensförsörjning och reviderad policy för rekrytering” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190918 § 151 Ombilda ungdomsfullmäktige till ett ungdomsråd” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190918 § 152 Omfördelning investeringsmedel VA” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190918 § 153 Svar på motion om att dela ut ett hållbarhetspris vid Nynäshamns årliga Galafest” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190918 § 154 Svar på motion om införandet av en Nollvision mot självmord” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190918 § 155 Svar på motion gällande New Public Management” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190918 § 156 Svar på medborgarförslag om att bygga en matsal till eleverna i Sunnerbyskolan” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”190613 § 113-115 Inkomna ärenden, inkomna medborgarförslag och meddelanden” på YouTube

Titta på ”190613 § 116 Beslut om nya interpellationer får väckas samt behandling av fråga” på YouTube

Titta på ”190613 § 117 Svar på interpellation angående upphandling av skyddat boende” på YouTube

Titta på ”190613 § 118 Svar på interpellation angående parkeringsplatser vid Segersängs pendeltågsstation” på YouTube

Titta på ”190613 § 119 Svar på interpellation angående trygghetsboende i västra Balder” på YouTube

Titta på ”190613 § 123 Strategi för ett bättre företagsklimat i Nynäshamn kommun” på YouTube

Titta på ”190613 § 124 Förslag på reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Nynäshamn” på YouTube

Titta på ”190613 § 125 Bekräftelse avtal om medlemmars ansvar för Kommuninvest” på YouTube

Titta på ”190613 § 126 Tilläggsavtal till exploateringsavtal för del av Himmelsö 1:6, Marina” på YouTube