Kategoriarkiv: 2018-09-19

Titta på ”180919 § 126-128 Avsägelser, valärenden och revisorerna” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”180919 § 129-131 Inkomna ärenden, medborgarförslag och meddelanden” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”180919 § 133 Svar på interpellation om landsbygdsutskottets verksamhet 2014-2018” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”180919 § 134 Intentionsavtal för Lyngsta 2:2” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”180919 § 135 Markförsäljning Jursta Drakboda” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”180919 § 136 Markförsäljning del av Älby 1:1 och del av Gryt 1:2” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”180919 § 137 Förslag till renhållningstaxa för 2019” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”180919 § 139 Styrdokumentsdefinitioner och dokumenthierarki” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”180919 § 140 Riktlinjer för användning av IT- och telefonistöd i Nynäshamns kommun” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”180919 § 141 Ändring och tillägg till förbundsordningen för Södertörns brandförsvarsförbund” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”180919 § 142-143 Rapport obesvarade medborgarförslag och motioner” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”180919 § 144 Svar på motion om utträde ur Mälardalsrådet” på YouTube

Titta på ”180919 § 145 Svar på motion om styrmodellen mål- och resultatstyrning” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”180919 § 146 Svar på motion – surfplatta som verktyg för en personcentrerad demensvård” på YouTube

Titta på ”180919 § 147 Svar på medborgarförslag om att göra Stora vika till en högstadieskola” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”180919 § 148 Svar på medborgarförslag – Gör den yttre miljön i Stora vika mer attraktiv” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

Titta på ”180919 § 149 Svar på medborgarförslag – Bygg en park för lek i Backlura” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol