Kategoriarkiv: 2018-06-13

Titta på ”180613 § 101-103 Inkomna ärenden, inkomna medborgarförslag och meddelanden” på YouTube

Titta på ”180613 § 105 Svar på interpellation angående diverse löften” på YouTube

Titta på ”180613 § 106 Svar på interpellation om kommunens service till invånarna” på YouTube

Titta på ”180613 § 107 Svar på interpellation angående mögliga förskolor och skolor” på YouTube

Titta på ”180613 § 109 Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun, perioden 1 januari – 30 april 2018” på YouTube

Titta på ”180613 § 110-114 Årsredovisningar 2017 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund med flera” på YouTube

Titta på ”180613 § 115 Riktlinjer för användning av IT- och telefonistöd i Nynäshamns kommun” på YouTube

Titta på ”180613 § 116 Ändring av förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund” på YouTube

Titta på ”180613 § 117-118 Exploaterings- och detaljplan för Vidbynäs 1:3 i Källberga” på YouTube

Titta på ”180613 § 119 Revidering renhållningsföreskrifter efter riktlinjer för enskilt VA” på YouTube