Kategoriarkiv: 2018-05-16

Titta på ”180516 § 86 Svar på interpellation om ärendehanteringssystem” på YouTube

Titta på ”180516 § 88 Svar på interpellation om gång- och cykelväg utmed väg 542 mellan Grödby och Sunnerby” på YouTube

Titta på ”180516 § 94 Svar på motion om att inrätta ett aktivitetshus för äldre i Prästgården” på YouTube