Kategoriarkiv: 2018-03-14

Titta på ”180314 § 42 Svar på interpellation angående kommundirektörens arbetsinstruktion” på YouTube

Titta på ”180314 § 43 Svar på interpellation angående kommunens översiktsplan och landsbygdens utveckling” på YouTube

Titta på ”180314 § 46 Ny tillsynsavgift för tillsyn enligt lag om elektroniska cigaretter” på YouTube

Titta på ”180314 § 49 Markupplåtelse för anläggningar för elöverföring, Ellevio AB” på YouTube

Titta på ”180314 § 50 Förslag om införande av politiska sekreterare i Nynäshamns kommun” på YouTube

Titta på ”180314 § 52 Svar på motion om att utreda förutsättningar för att införa Kafé Fullmäktige i Nynäshamn” på YouTube

Titta på ”180314 § 53 Svar på motion om inrättande av en äldre- och funktionshindersombud i Nynäshamns kommun” på YouTube

Titta på ”180314 § 54 Svar på motion om förslag att inrätta en befattning som äldreombudsman/kvinna” på YouTube