Kategoriarkiv: 2017-10-18

Titta på ”171018 § 158-159 Avsägelser, valärenden och rättelse av protokoll” på YouTube

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/18-oktober-2017/-158-159–Avsagelser-valarenden-och-rattelse-av-protokoll-av-valarende-20170920-KF–132.6.html

Titta på ”171018 § 160 Revisorerna” på YouTube

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/18-oktober-2017/-160-Revisorerna.html

Titta på ”171018 § 161-163 Inkomna ärenden, inkomna medborgarförslag och meddelanden” på YouTube

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/18-oktober-2017/-161-163-Inkomna-arenden-inkomna-medborgarforslag-och-meddelanden.html

Titta på ”171018 § 164 Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till kommunstyrelsen får väckas” på YouTube

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/18-oktober-2017/-164–Beslut-huruvida-interpellationer-som-inlamnats-till-kommunstyrelsen-fore-fullmaktiges-sammantrade-far-vackas.html

Titta på ”171018 § 165 Svar på interpellation om ekonomisk redovisning av den s.k. Stockholmsmarken” på YouTube

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/18-oktober-2017/-165-Svar-pa-interpellation-om-ekonomisk-redovisning-av-Stockholmsmarken.html

Titta på ”171018 § 166 Svar på interpellation om evakuering av Tillpackas särskolas verksamhet” på YouTube

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/18-oktober-2017/-166-Svar-pa-interpellation-om-att-det-fortfarande-saknas-plan-for-evakuering-av-Tallbacka-sarskolas-verksamhet-inriktning-traning-som-idag-bedriver-sin-verksamhet-i-fukt–och-mogelskadade-lokaler-.html

§ 167-170 Interpellationer som bordlades – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/18-oktober-2017/-167-170-Interpellationer-som-bordlades.html

Titta på ”171018 § 171 Svar på interpellation om byte av bank” på YouTube

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/18-oktober-2017/-171-Svar-pa-interpellation-om-byte-av-bank.html

Titta på ”171018 § 172 Svar på interpellation om andelen lärare med högskolepedagogisk utbildning” på YouTube

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/18-oktober-2017/-172-Svar-pa-interpellation-om-andelen-larare-med-hogskolepedagogisk-utbildning-i-Nynashamns-kommun.html

Titta på ”171018 § 173 Svar på interpellation om tillsättning av rektorstjänster i Nynäshamns kommun” på YouTube

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/18-oktober-2017/-173-Svar-pa-interpellation-om-tillsattning-av-rektorstjanster-i-Nynashamns-kommun.html

Titta på ”171018 § 175 Tertialuppföljning (T2) för Nynäshamns kommun” på YouTube

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/18-oktober-2017/-176-Exploateringsavtal-for-Bjorsta-223-och-226.html

Titta på ”171018 § 176 Exploateringsavtal för Björsta 2:23 och 2:26” på YouTube

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/18-oktober-2017/-176-Exploateringsavtal-for-Bjorsta-223-och-226.html

Titta på ”171018 § 177 Detaljplan för Björsta 2:23 och 2:26 m.fl., Ösmo” på YouTube

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/18-oktober-2017/-177-Detaljplan-for-Bjorsta-223-och-226-m.fl.-Osmo.html

Titta på ”171018 § 178 Förvärv av Kvastbindaren Fastighets AB” på YouTube

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/18-oktober-2017/-178-Forvarv-av-Kvastbindaren-Fastighets-AB.html

Titta på ”171018 § 184 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2018” på YouTube

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/18-oktober-2017/-184-Sammantradesdagar-for-kommunfullmaktige-2018-samt-bordlaggning-av-arenden.html

Titta på ”171018 § 174 Svar på medborgarförslag – Bygg en inomhusskatepark” på YouTube

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/18-oktober-2017/-174-Svar-pa-medborgarforslag—Bygg-en-inomhusskatepark.html