Kategoriarkiv: 2017-06-14

§ 111 Interpellationsbehandling – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-juni-2017/-111-Interpellationsbehandling.html

§ 112 Revisorerna – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-juni-2017/-112-Revisorerna.html

§ 113 Översyn av valdistriktsindelning inför allmänna val 2018 och val till Europaparlamentet 2019 – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-juni-2017/-113-Oversyn-av-valdistriktsindelning-infor-allmanna-val-2018-och-val-till-Europaparlamentet-2019.html

§ 114 Taxa för kopia av allmän handling – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-juni-2017/-114-Taxa-for-kopia-av-allman-handling.html

§ 115 Ändring av ersättningsbilaga till reglemente för ersättning till förtroendevalda – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-juni-2017/-115-Andring-av-ersattningsbilaga-till-reglemente-for-ersattning-till-fortroendevalda.html

§ 116 Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun, perioden 1 januari – 30 april 2017 – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-juni-2017/-116-Tertialuppfoljning-T1-for-Nynashamns-kommun-perioden-1-januari—30-april-2017.html

§ 118 Svar på motion om att inrätta vårdservicesystem – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-juni-2017/-118-Svar-pa-motion-om-att-inratta-vardservicesystem.html

§ 120-124 Inkomna ärenden med mera – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/14-juni-2017/-120-124-Inkomna-arenden-med-mera.html