Kategoriarkiv: 2017-05-10

§ 89-90 Revisorerna och revisionsberättelse för 2016 – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/10-maj-2017/-89-90-Revisorerna-och-revisionsberattelse-for-2016.html

§ 91 Nynäshamns kommuns årsredovisning 2016 – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/10-maj-2017/-91-Nynashamns-kommuns-arsredovisning-2016.html

§ 92-97 Årsredovisning 2016 för Nynäshamnsbostäder AB, Tegeltraven AB, Nynäshamns Exploatering AB med flera – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/10-maj-2017/-92-97-Arsredovisning-2016-for-Nynashamnsbostader-AB-Tegeltraven-AB-Nynashamns-Exploatering-AB-med-flera.html

§ 106-107 Avsägelser och valärenden – Nynäshamns kommun #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/10-maj-2017/-106-107-Avsagelser-och-valarenden.html