Kategoriarkiv: 2016-06-15

Titta på ”180314 § 49 Markupplåtelse för anläggningar för elöverföring, Ellevio AB” på YouTube

§ 103 Interpellationsbehandling – Nynäshamns kommun #nynpol

§ 103 Interpellationsbehandling – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/15-juni-2016/-103-Interpellationsbehandling.html

§ 104 Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun, perioden 1 januari – 30 april 2016 – Nynäshamns kommun #nynpol

§ 104 Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun, perioden 1 januari – 30 april 2016 – Nynäshamns kommun
http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/15-juni-2016/-104-Tertialuppfoljning-T1-for-Nynashamns-kommun-perioden-1-januari—30-april-2016.html

§ 105 Årsredovisning 2015 för Samordningsförbundet Östra Södertörn – Nynäshamns kommun #nynpol

§ 105 Årsredovisning 2015 för Samordningsförbundet Östra Södertörn – Nynäshamns kommun
http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/15-juni-2016/-105-Arsredovisning-2015-for-Samordningsforbundet-Ostra-Sodertorn-.html

§ 106 Årsredovisning 2015 för Södertörns Upphandlingsnämnd – Nynäshamns kommun #nynpol

§ 106 Årsredovisning 2015 för Södertörns Upphandlingsnämnd – Nynäshamns kommun
http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/15-juni-2016/-106-Arsredovisning-2015-for-Sodertorns-Upphandlingsnamnd.html

§ 107 Svar på medborgarförslag – avskaffa kommunens policy mot givande och tagande av mutor – Nynäshamns kommun #nynpol

§ 107 Svar på medborgarförslag – avskaffa kommunens policy mot givande och tagande av mutor – Nynäshamns kommun
http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/15-juni-2016/-107-Svar-pa-medborgarforslag—avskaffa-kommunens-policy-mot-givande-och-tagande-av-mutor.html

§ 108 Svar på medborgarförslag – enskild firma – Nynäshamns kommun #nynpol

§ 108 Svar på medborgarförslag – enskild firma – Nynäshamns kommun
http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/15-juni-2016/-108-Svar-pa-medborgarforslag—enskild-firma.html

§ 109 Svar på medborgarförslag – PWC ska återbetala till Nynäshamns kommun – Nynäshamns kommun

§ 109 Svar på medborgarförslag – PWC ska återbetala till Nynäshamns kommun – Nynäshamns kommun
http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/15-juni-2016/-109-Svar-pa-medborgarforslag—PWC-ska-aterbetala-till-Nynashamns-kommun.html

§ 110-114 Inkomna ärenden med mera – Nynäshamns kommun #nynpol

§ 110-114 Inkomna ärenden med mera – Nynäshamns kommun
http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/15-juni-2016/-110-114-Inkomna-arenden-med-mera.html