Kategoriarkiv: 2016-04-13

Titta på ”190918 § 143 Val av nämndemän” på YouTube #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika #hgfnynas #nynpol

§ 72 Interpellationsbehandling – Nynäshamns kommun #nynpol

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/13-april-2016/-72-Interpellationsbehandling.html

§ 73 Revisionsberättelse för år 2015 och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder – Nynäshamns kommun #NYNPOL

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/13-april-2016/-73-Revisionsberattelse-for-ar-2015-och-ansvarsfrihet-for-kommunstyrelsen-och-ovriga-namnder.html

§ 74 Nynäshamns kommuns årsredovisning 2015 – Nynäshamns kommun #nynpol

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/13-april-2016/-74-Nynashamns-kommuns-arsredovisning-2015.html

§ 75 Översyn av Nynäshamns lokala ordningsföreskrifter – Nynäshamns kommun #NYNPOL

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/13-april-2016/-75-Oversyn-av-Nynashamns-lokala-ordningsforeskrifter.html

§ 76 Reviderad resepolicy – Nynäshamns kommun #nynpol

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/13-april-2016/-76-Reviderad-resepolicy.html

§ 77 Beslut att avsluta planerna på VA-utbyggnad i Rosenborg – Nynäshamns kommun #nynpol

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/13-april-2016/-77-Beslut-att-avsluta-planerna-pa-VA-utbyggnad-i-Rosenborg.html

§ 78 Svar på motion om kvinnotider i Ösmo simhall – Nynäshamns kommun #nynpol

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/13-april-2016/-78-Svar-pa-motion-om-kvinnotider-i-Osmo-simhall.html

§ 79 Svar på motion om ersättares yttranderätt i kommunfullmäktige – Nynäshamns kommun #nynpol

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/13-april-2016/-79-Svar-pa-motion-om-ersattares-yttranderatt-i-kommunfullmaktige.html

§ 80-82 Rapport obesvarade motioner, obesvarade medborgarförslag och rapport balanslista – Nynäshamns kommun #nynpol

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/13-april-2016/-80-82-Rapport-obesvarade-motioner-obesvarade-medborgarforslag-och-rapport-balanslista.html

§ 83-87 Inkomna medborgarförslag, ärenden med mera – Nynäshamns kommun #nynpol

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/13-april-2016/-83-87-Inkomna-medborgarforslag-arenden-med-mera.html