Författararkiv: Hyresgästföreningen Nynäshamn

§ 59 Interpellationsbehandling – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-april-2017/-59-Interpellationsbehandling.html

§ 60-62 Revisorerna, revisionsberättelse 2016 och årsredovisning 2016 – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-april-2017/-60-62-Revisorerna-revisionsberattelse-2016-och-arsredovisning-2016.html

§ 63 Äldrepolitiskt program för Nynäshamns kommun 2016-2026, ett tvärpolitiskt styrdokument – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-april-2017/-63-Aldrepolitiskt-program-for-Nynashamns-kommun-2016-2026-ett-tvarpolitiskt-styrdokument.html

§ 64 Gemensamt reglemente för föreningsbidrag – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-april-2017/-64-Gemensamt-reglemente-for-foreningsbidrag.html

§ 65 Revidering av regler för bidrag till studieförbund – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-april-2017/-65-Revidering-av-regler-for-bidrag-till-studieforbund.html

§ 66 Uppräkning av taxor för 2017 – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-april-2017/-66-Upprakning-av-taxor-for-2017-.html

§ 67 Svar på motion om öppna nämndsammanträden – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-april-2017/-67-Svar-pa-motion-om-oppna-namndsammantraden-.html

§ 68 Svar på motion om barnvagnsskydd – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-april-2017/-68-Svar-pa-motion-om-barnvagnsskydd.html

§ 69 Svar på medborgarförslag om möjlighet för de som fått fysisk aktivitet på recept att träna i Ösmo simhall – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-april-2017/-69-Svar-pa-medborgarforslag-om-mojlighet-for-de-som-fatt-fysisk-aktivitet-pa-recept-att-trana-i-Osmo-simhall.html

§ 70-72 Rapport obesvarade motioner, rapport obesvarade medborgarförslag och rapport balanslista – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-april-2017/-70-72-Rapport-obesvarade-motioner-rapport-obesvarade-medborgarforslag-och-rapport-balanslista.html

§ 73-77 Inkomna ärenden, medborgarförslag, meddelanden, avsägelser och valärenden – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/19-april-2017/-73-77-Inkomna-arenden-medborgarforslag-meddelanden-avsagelser-och-valarenden.html

§ 42 Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun – Nynäshamns kommun #nynäshamn #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/8-mars-2017/-42-Reglemente-for-ersattning-till-fortroendevalda-i-Nynashamns-kommun.html

§ 43 Ledighet för förtroendevald – Nynäshamns kommun #nynäshamn #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/8-mars-2017/-43-Ledighet-for-fortroendevald.html

§ 44-46 Bolagsordning AB Nynäshamnsbostäder, Nynäshamns Exploatering AB och Tegeltraven Holding AB – Nynäshamns kommun #nynäshamn #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/8-mars-2017/-44-46-Bolagsordning-AB-Nynashamnsbostader-Nynashamns-Exploatering-AB-och-Tegeltraven-Holding-AB.html

§ 47 Ändring av ägardirektiv AB Nynäshamnsbostäder – Nynäshamns kommun #nynäshamn #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/8-mars-2017/-47-Andring-av-agardirektiv-AB-Nynashamnsbostader.html

§ 48 Svar på motion- utreda möjligheten att få kvinno- och mansjourer att besöka kommunens högstadieskolor och informera om sin verksamhet – Nynäshamns kommun #nynäshamn #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/8-mars-2017/-48-Svar-pa-motion–utreda-mojligheten-att-fa-kvinno–och-mansjourer-att-besoka-kommunens-hogstadieskolor-och-informera-om-sin-verksamhet.html

§ 49 Svar på motion om läxfri skola – Nynäshamns kommun #nynäshamn #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/8-mars-2017/-49-Svar-pa-motion-om-laxfri-skola.html

§ 50-54 Inkomna ärenden med mera – Nynäshamns kommun #nynäshamn #nynpol 

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/8-mars-2017/-50-54-Inkomna-arenden-med-mera.html

§ 18 Interpellationsbehandling – Nynäshamns kommun #nynäshamn #nynpol 

§ 18 Interpellationsbehandling – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/8-februari-2017/-18-Interpellationsbehandling.html

§ 19 Revisorerna – Nynäshamns kommun #nynäshamn #nynpol 

§ 19 Revisorerna – Nynäshamns kommun

http://nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunfullmaktige/Kommunfullmaktige-via-webb-TV/Mote-och-filmavsnitt/8-februari-2017/-19-Revisorerna.html